Przypisywanie i odłączanie operatorów od dokumentów

Po wejściu w menu „Dyspozycje” użytkownik ma możliwość przydzielania dokumentów, pozycji oraz jednostek logistycznych do konkretnych pracowników. Taka operacja jest realizowana poprzez mechanizm przeciągnij i upuść (ang. drag-and-drop). Istnieje wiele możliwości przypisania i odłączenia pracowników od dokumentów dla tego niniejszy rozdział został podzielony na podrozdziały w zależności od widoku. Zmiany widoku dokonuje się poprzez ikonę:

  • obap_iko7 – widok nagłówków dokumentów,
  • obap_iko8 – widok pozycji znajdujących się na dokumentach,
  • obap_iko9 – widok jednostek logistycznych,
  • obap_iko10 – widok listy pracowników,
  • obap_iko11 – widok listy priorytetów,
  • obap_iko12 – przycisk odświeżający listę dyspozycji.

Czy ten artykuł był pomocny?