Widok dokumentów

W widoku listy dyspozycji, informacje o poszczególnych dokumentach zawarte są w wierszach. Każdy wiersz opisuje jedna dyspozycję dostarczając informacji takich jak:

 • numer dyspozycji magazynowej (1),
 • kod, nazwa oraz adres wysyłkowy kontrahenta (2); w przypadku dokumentu MMW prezentowany jest kod magazynu docelowego,
 • numer dokumentu źródłowego z systemu ERP (3),
 • data realizacji (4),
 • priorytet (5),
 • kod i miejscowość magazynu (6),
 • sposobu dostawy (7),
 • realizujący operator/operatorzy (8),
 • ilość i waga pozycji (9),
 • stopień realizacji (10).

Ikona obap_iko14 widoczna nad paskiem realizacji dyspozycji oznacza, że dana dyspozycja (lub któraś z jej pozycji), jest w danym momencie edytowana przez operatora z poziomu Comarch WMS Magazynier.

obap_rys43

Widok dokumentów na liście dyspozycji jest widokiem domyślnym. Znajdują się tutaj następujące nagłówki dokumentów – Rys. poniżej:

 • magazynowych wystawionych w aplikacji Comarch WMS Magazynier w stanie zatwierdzonym (1) (dokumenty AWD – Awizo Dostawy oraz ZWM – Zlecenie Wydania Magazynowego),
 • magazynowych wystawionych w systemie Comarch ERP XL w stanie niezrealizowanym (2) i zrealizowanym (3), a także te, które zostały wygenerowane do dokumentów handlowych (3),
 • handlowych, z których możemy wygenerować dokument magazynowy (5) (w systemie ERP nie jest ustawione automatyczne generowanie dokumentów magazynowych),
 • aby wygenerować dokument magazynowy, należy nacisnąć w powyższy kafel. Pojawi się nam informacja o tym, że trwa generowanie (6).

uz_rys2

Uwaga
Obecnie, aby zweryfikować czy dokument magazynowy został wygenerowany do dokumentu handlowego należy przefiltrować listę dokumentów lub ponownie wejść na listę dyspozycji magazynowych.

obap_rys44

W wierszu dyspozycji wygenerowanej z dokumentu handlowego znajduje się m.in. informacja o dokumentach powiązanych z daną dyspozycją. Aby zaprezentować wszystkie powiązane dokumenty należy wcisnąć ikonę obap_iko15. Po jej wybraniu wyświetlone zostanie okno z informacją – Rys. poniżej.

obap_rys45

Czy ten artykuł był pomocny?