Archiwalne stany towarów

Archiwalne stany towarów

W oknie wyświetlona jest lista archiwalnych stanów towarów dla wskazanej grupy towarów.

Informacje wyświetlone są w kolumnach:

Kod – kod towaru.

Nazwa – nazwa towaru.

Magazyn – magazyn, dla którego wyświetlone są stany towarów.

Archiwalne stany towarów.
Archiwalne stany towarów.

 

Data – dzień, na jaki wyświetlony jest stan towaru.

Handlowa – ilość handlowa towaru na magazynie (przeznaczone do sprzedaży).

Magazynowa – ilość magazynowa towaru na magazynie.

Księgowa – księgowa wartość towaru.

Rzeczywista – rzeczywista wartość towaru.

W oknie znajdują się pola i funkcje:

Grupa – wskazuje grupę towarów, dla której zostanie wyświetlona lista archiwalnych stanów towarów.

Data – wskazuje datę, do jakiej zostaną wyświetlone stany towarów.

Magazyn – wskazuje magazyn, dla jakiego zostaną wyświetlone stany towarów.

[Aktualizuj listę] – inicjuje procedurę aktualizacji stanów historycznych wyświetlanych na liście.

[Przelicz] – po naciśnięciu, zostanie wyświetlona lista archiwalnych stanów towarów.

[Podgląd] – umożliwia podgląd karty towaru zaznaczonej na liście.

[Włącz/Wyłącz sumowanie] – włączona funkcja sumuje wartość pozycji na liście.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?