Eksport kontrahentów do Comarch e-Sklep

Eksport kontrahentów do Comarch e-Sklep

Na wzorcu kontrahenta znajduje się parametr określający, czy dany kontrahent ma być wysyłany do Comarch ERP e-Sklep podczas eksportu danych z Comarch XL.

Wzorzec kontrahenta nie podlega jednak synchronizacji, opcja służy jedynie jako możliwość wskazania nowego ustawienia dla nowych kontrahentów i masowej aktualizacji istniejących kart kontrahentów.

Wzorzec kontrahenta , zakładka: Aplikacje.

W celu wyeksportowania kontrahentów do Comarch e-Sklep należy:

  • w parametrach wymiany wybrać opcję Eksport kontrahentów (w przypadku pierwszej synchronizacji: pełny, w przypadku kolejnej: pełny lub różnicowy)
  • na karcie kontrahenta nacisnąć przycisk „Oddziały” (karta kontrahenta, zakładka: Aplikacje), Po naciśnięciu przycisku wywołanie zostanie okno: Lista oddziałów Comarch e-Sklep, z poziomu którego operator może określić, do których oddziałów e-Sklep kontrahent będzie wysyłany i jaką cenę domyślną będzie miał przypisaną w danym sklepie:
Lista oddziałów Comarch e-Sklep

Synchronizacji nie podlegają kontrahenci, którzy są wysyłani co najmniej do 1 oddziału i zostali już do tego oddziału wyeksportowani oraz gdy od ostatniej synchronizacji nie było zmian na karcie kontrahenta.

Karta kontrahenta, zakładka: Aplikacje

Przesyłanie grup kontrahentów do e-Sklepu

Do Comarch e-Sklep przesyłane jest cale drzewo grup kontrahentów począwszy od Grupy głównej. Drzewo grup nie jest prezentowane po stronie e-Sklepu, ale przypisanie kontrahenta do grupy pozwoli na naliczanie promocji, które zostały zdefiniowane nie dla pojedynczych kontrahentów, lecz dla określonych grup.

Przesyłane jest również powiązanie kontrahentów z grupami. Dla każdego kontrahenta przesyłane jest powiązanie z wszystkimi grupami, które zostały dodane na karcie kontrahenta na zakładce [Grupy].

Przesyłane są również rabaty zdefiniowane na grupy kontrahentów.

W wyniku powyższych zmian możliwe jest naliczania rabatów zdefiniowanych dla różnych grup kontrahentów. Dzięki temu rabaty zdefiniowane dla grup kontrahenta, w systemie Comarch e-Sklep będą naliczać się identycznie jak w systemie Comarch ERP XL.

Opiekun kontrahenta i karty towaru

Umożliwiono przesyłanie do Comarch e-Sklep opiekunów klienta i menadżerów produktu. W Comarch ERP XL opiekunami i menadżerami są pracownicy i na tej podstawie będą wysyłani opiekunowie do e-Sklepu. Aby opiekun (pracownik) został przesłany do e-Sklepu dodano na karcie pracownika parametr Wysyłaj do e-Sklep.

Nowy parametr na karcie pracownika

Na podstawie listy pracowników, dla których zaznaczono parametr jw. tworzona jest lista opiekunów wysyłanych do e-Sklepu. Dane opiekunów takie jak imię i nazwisko, numer telefonu czy adres e-mail pobierane są z karty pracownika. Wysyłane są też zdjęcia opiekunów na podstawie załącznika typu obraz. Jeśli do karty pracownika podpięto więcej niż jedno zdjęcie wówczas wysyłane jest pierwsze z nich.

Dane opiekuna kontrahenta przesyłane są na podstawie opiekuna czasowego zapisanego na zakładce [Handlowe].

Ustawienie opiekuna czasowego dla kontrahenta

Informacja o menadżerze zapisywana jest standardowo na karcie towaru na zakładce [Inne]. Na podstawie tego ustawienia przesyłany jest menadżer produktu do e-Sklepu.

Ustawienie menadżera produktu dla kontrahenta

Czy ten artykuł był pomocny?