Fiskalne

Powtórna fiskalizacja dokumentu

Funkcja pomocnicza, która służy powtórnej fiskalizacji paragonu, faktury fiskalnej oraz faktury zaliczkowej i końcowej. W oknie: Fiskalizacja dokumentów, znajduje się przycisk: Dokument, po którego naciśnięciu wyświetlona zostanie lista dokumentów, zawężona do wyżej wymienionych (oraz zakładka Znajdź, ułatwiająca wyszukiwanie dokumentu). Po wybraniu dokumentu, w oknie: Fiskalizacja dokumentu, uaktywni się przycisk: [Fiskalizuj dokument]. Po jego naciśnięciu, dokument zostanie zafiskalizowany.

Uwaga

Jeżeli wybrany dokument nie jest dokumentem fiskalnym, zostanie wyświetlone ostrzeżenie, że taki dokument nie może być zafiskalizowany.

Raport dobowy

Funkcja umożliwia wydrukowanie raportu dobowego.

Raport szczegółowy

Umożliwia wydrukowanie raportu szczegółowego.

Czy ten artykuł był pomocny?