Zmiana daty sprzedaży na zatwierdzonym dokumencie

Zmiana daty sprzedaży na zatwierdzonym dokumencie

Datę sprzedaży, która w Systemie Comarch ERP XL oznacza: datę sprzedaży, dokonania dostawy, wykonania usługi, otrzymania zaliczki można od wersji 2019.0 zmieniać na dokumencie, który został już potwierdzony. Możliwość takiej zmiany oparta została na stosownym prawie Edycja daty sprzedaży na zatwierdzonym dokumencie, zapisywanym w karcie operatora, a udostępniona została na dokumentach FS, (s)FS, (S)FS, FSE, (s)FSE, (S)FSE, FSL, FEL, WZ i WZE.

Zmiana daty sprzedaży na zatwierdzonej FS przez uprawnionego do tego Operatora

Operator z prawem jw. może dokonać zmiany daty sprzedaży na dokumencie do chwili jego zaksięgowania, przy czym Operator z prawem do zamykania okresów operacji handlowych może ją ustalić w dowolny sposób, Operator bez prawa do zamykania okresów handlowych zaś może ją ustalić wyłącznie w ramach niezamkniętego okresu handlowego.

Zmiana ww. daty powoduje automatyczną zmianę daty obowiązku podatkowego na tych rekordach tabeli VAT, na których jako kategorię daty wybrano datę sprzedaży, a co za tym idzie powinna być dokonywana w rozważny sposób. W szczególności chodzi o zmianę miesiąca sprzedaży na wcześniejszy, niż dotychczasowy miesiąc sprzedaży na dokumencie. W takim wypadku, oprócz zmiany daty może być konieczne zarejestrowanie korekty deklaracji JPK Vat, o czym Użytkownik jest informowany.

Zmiana miesiąca daty sprzedaży – ostrzeżenie o potrzebie weryfikacji deklaracji JPK

Zmiana daty nie powoduje natomiast zmiany cen/wartości elementów, jaka jest dokonywana podczas zmiany daty sprzedaży na dokumencie niezatwierdzonym.

Czy ten artykuł był pomocny?