Przypisanie skonta do kontrahenta

Zdefiniowany w konfiguracji typ skonta można przypisać do konkretnego kontrahenta. W tym celu należy na karcie kontrahenta, na zakładce Handlowe, w polu Skonto wybrać odpowiedni typ skonta.

Przypisanie domyślnego typu skonta do kontrahenta

Jeżeli kontrahent z przypisanym skontem zostanie wybrany na dokumencie, to do płatności tego dokumentu zostanie domyślnie przypisany ten sam typ skonta.

Czy ten artykuł był pomocny?