Rozliczenie płatności i operacji skonto

W systemie możliwe są dwa warianty rozliczania płatności, dla której zostało zdefiniowane skonto i zostały spełnione jego warunki. To, z jakim dokumentem zostanie rozliczona płatność, uzależnione jest od wartości parametru Rozliczenie na definicji dokumentu skonta.

Parametr Rozliczenie na definicji dokumentu Skonto
Uwaga
Na polskiej, francuskiej i hiszpańskiej wersji językowej bazy parametr Rozliczenie przyjmuje domyślnie wartość nie podlega, z możliwością zmiany.

Na niemieckiej i angielskiej wersji językowej bazy parametr Rozliczenie przyjmuje domyślnie wartość podlega, z możliwością zmiany.

Jeżeli parametr Rozliczenie przyjmuje wartość:

  • Nie podlega – płatność, dla której zostało zdefiniowane skonto jest rozliczana z płatnością faktury korygującej
  • Podlega – płatność, dla której zostało zdefiniowane skonto jest rozliczana z operacją skonta
Uwaga
Płatności z przypisanym skontem nie można rozliczyć z operacją w innej walucie.
Przykład

Na definicji dokumentu Skonto dla parametru Rozliczenie wybrana jest wartość nie podlega. Jeżeli operacja skonta zostanie utworzona podczas rozliczania:

faktury sprzedaży to:

zostanie wygenerowana faktura korygująca KWFS do dokumentu FS

zostanie wygenerowany dokument KFSV w rejestrze VAT do faktury korygującej KWFS

płatność do FS zostanie rozliczona z płatnością do KWFS

operacja skonta zostanie oznaczona jako niepodlegająca rozliczeniu

faktury sprzedaży VAT to:

zostanie wygenerowana faktura korygująca KFSV do dokumentu FSV

płatność do FSV zostanie rozliczona z płatnością do KFSV

operacja skonta zostanie oznaczona jako niepodlegająca rozliczeniu

Przykład

Na definicji dokumentu Skonto ustawiono parametr Rozliczenie na Podlega. Jeżeli operacja skonta zostanie utworzona podczas rozliczania:

faktury zakupu to:

zostanie wygenerowana faktura korygująca KWFZ do dokumentu FZ

zostanie wygenerowany dokument KFZV w rejestrze VAT do faktury korygującej KWFZ

płatność do FZ zostanie rozliczona z operacją skonta

płatność do KWFZ zostanie oznaczona jako niepodlegająca rozliczeniu

faktury zakupu VAT to:

zostanie wygenerowana faktura korygująca KFZV do dokumentu FZV

płatność do FZV zostanie rozliczona z operacją skonta

płatność do KFZV zostanie oznaczona jako niepodlegająca rozliczeniu

Przykład
Uwaga
Jeżeli korekta powstała w ramach naliczenia skonta jest zaksięgowana, nie ma możliwości usunięcia rozliczenia.

Czy ten artykuł był pomocny?