Wyłączenie artykułu od naliczania skonta

W celu naliczenia skonta z pominięciem wartości pozycji określonych artykułów należy odznaczyć parametr Uwzględnij w skoncie na kartach tych artykułów.

Parametr Uwzględnij w skoncie na karcie artykułu
Uwaga
Parametr Uwzględnij w skoncie jest odznaczony oraz nieaktywny, jeżeli artykuł jest powiązany z bonem (parametr bon zaznaczony).
Przykład

W systemie zdefiniowane są:

  • Skonto1 o warunkach: 10%, 15 dni
  • Towar_1 z zaznaczonym parametrem Uwzględnij w skoncie
  • Towar_2 z odznaczonym parametrem Uwzględnij w skoncie
  • Kontrahent_1, dla którego ustalono termin płatności 30 dni

Wprowadzono fakturę sprzedaży z dwoma pozycjami:

Towar_1 – podlega naliczaniu skonta, 10 szt., cena: 1,00 PLN/szt.

Towar_2 – nie podlega naliczaniu skonta, 20 szt., cena: 2,00 PLN/szt.

Do płatności faktury sprzedaży przypisano Skonto1. W efekcie, na zakładce Skonto prezentowane są wartości:

Skonto [%]: 10,0000

Ilość dni: 15

Data ważności skonta: 12.06.2019 – data wystawienia faktury powiększona o ilość dni określonych w warunkach skonta (11+15)

Podstawa skonta: 12,30 PLN – wartość pozycji FS na Towar_1 (kwota netto + VAT)

Wartość niepodlegająca skontu: 49,20 PLN – wartość pozycji FS na Towar_2 (kwota netto + VAT)

Wartość skonta: 1,23 PLN (10% z kwoty 12,30 PLN)

Kwota do uregulowania: 60,27 PLN – wartość całej płatności pomniejszona o wartość skonta

Waluta: PLN

Jeżeli płatność za fakturę nastąpi do dnia 12.06.2019, to skonto zostanie udzielone.

Zakładka Skonto na płatności dokumentu FS

Czy ten artykuł był pomocny?