Rejestr zapłaty skonta

W systemie istnieje możliwość wskazania, do którego rejestru kasowego/bankowego ma trafiać operacja skonta. Rejestr ten należy wybrać z listy rozwijanej rejestrów na definicji dokumentu Skonto w danym centrum. Na liście możliwe do wyboru są wszystkie rejestry dostępne w danym centrum struktury oraz opcja <Brak>. Po rozliczeniu płatności z przypisanym skontem, operacja typu skonto będzie tworzona we wskazanym rejestrze – w raporcie ustalonym na podstawie daty dokumentu operacji rozliczającej.

Uwaga
Jeżeli zostanie wybrana opcja <Brak> i parametr Wg zapłaty będzie odznaczony, to przy próbie rozliczenia płatności, dla której powinna zostać wygenerowana operacja skonta, system wyświetli komunikat: Nie zdefiniowano rejestru dla skonta. Należy określić go w definicji dokumentu. Rozliczenie płatności nie będzie możliwe do czasu wskazania rejestru.

Dodatkowo, obok rejestru kasowego/bankowego, dostępny jest parametr Wg zapłaty. Jego zaznaczenie spowoduje, iż operacja typu Skonto będzie tworzona w tym samym rejestrze co operacja zapłaty za daną płatność.

Uwaga
Zmiana rejestru kasowo/bankowego możliwa jest w dowolnym momencie.
Rejestr kasowo\bankowy na definicji dokumentu Skonto

Czy ten artykuł był pomocny?