Blokady tworzenia dokumentów w transakcjach międzyfirmowych

W firmach z aktywowaną obsługą transakcjami międzyfirmowymi blokowane jest:

  • generowanie PZ z FZ, w przypadku gdy faktura jest dokumentem przeciwnym dla FS. Wówczas utworzenie przyjęcia zewnętrznego możliwe jest wyłącznie w oparciu o wydanie zasobów dokumentem źródłowym FS.
  • generowanie FZ z PZ jeżeli PZ została automatycznie utworzona z dokumentu WZ. Wówczas utworzenie faktury dla dokumentu PZ jest możliwe w oparciu o dokument handlowy wystawiony do źródłowego dokumentu WZ.
  • dodanie dokumentu PZ, w przypadku gdy sprzedawca wybrany na dokumencie jest kontrahentem wewnętrznym, a firma do której jest przypisany została określona jako Sprzedawca, natomiast firma w której wystawiany jest dokument została określona jako Nabywca. Wówczas wystawienie dokumentu PZ możliwe jest jedynie w oparciu o dokument WZ w firmie sprzedawcy.
  • dodanie dokumentu FZ, w przypadku gdy sprzedawca wybrany na dokumencie jest kontrahentem wewnętrznym, a firma do której jest przypisany została określona jako Sprzedawca, natomiast firma w której wystawiany jest dokument została określona jako Nabywca. Wówczas wystawienie dokumentu FZ możliwe jest jedynie w oparciu o dokument FS w firmie sprzedawcy.
  • wystawienie korekty VAT dla dokumentu źródłowego, do którego wygenerowano dokument przeciwny
  • wystawianie dokumentów przeciwnych do dokumentów rozchodowych z kompletami z odznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument
  • wystawianie dokumentów przeciwnych, jeżeli w firmie docelowej nie ma dostępu do obiektów użytych na dokumencie źródłowym (kontrahenta, artykułu, magazynu) lub braku uprawnień operatora do logowania się do centrum docelowego

Czy ten artykuł był pomocny?