Obsługa transakcji międzyfirmowych z uprawnieniami wybranego operatora

Dzięki możliwości tworzenia dokumentów przeciwnych w transakcjach międzyfirmowych niezależnie od uprawnień operatora wystawiającego dokument źródłowy, system pozwala na zrealizowanie poniższych scenariuszy biznesowych między centrami, przy użyciu uprawnień pomocniczego operatora:

  • Generowanie: WZ -> PZ oraz FS->FZ
  • Generowanie korekt: KIPZ -> KIWZ oraz KIFS -> KIFZ
  • Przesunięcia międzyfirmowe: MM-/+ -> WZ -> PZ -> MM-
  • Zwroty międzyfirmowe: MM-/+ -> KIPZ/RW -> KIWZ/PW -> MM-
  • Operacje w ramach więcej niż dwóch firm np. zwrot międzyfirmowy i sprzedaż do kolejnej firmy
  • Anulowanie: FZ, PZ, korekt oraz MM-/+ międzyfirmowych

Przypisanie właściwego operatora pomocniczego możliwe jest z poziomu zakładki Komputer w konfiguracji ogólnej sytemu. Brak wskazania operatora pomocniczego skutkuje wykonywaniem operacji jak dotychczas, z uprawnieniami operatora inicjującego.

Czy ten artykuł był pomocny?