Zasady tworzenia dokumentów w transakcjach międzyfirmowych

 • Generowanie dokumentu przeciwnego odbywa się automatycznie w momencie zatwierdzenia dokumentu pierwotnego. Jeżeli w trakcie tworzenia dokumentu wystąpił błąd, jego treść prezentowana jest w komunikacie, a zatwierdzanie dokumentu pierwotnego zostaje wycofane.
 • Sprzedawca/Dostawca na dokumencie FZ/PZ ustawiany na podstawie centrum, które jest właścicielem dokumentu źródłowego.
 • Dokumenty FZ/PZ generowane są na magazyn ustawiony jako Magazyn odbiorcy na dokumencie źródłowym.
 • Na dokumentach wygenerowanych w transakcji międzyfirmowej zachowywana jest wartość netto/brutto/rabat określone na dokumencie źródłowym.
 • Na dokumentach wygenerowanych w transakcji międzyfirmowej wartość w walucie systemowej wyliczana jest zgodnie z kursem waluty dokumentu do waluty systemowej firmy docelowej. Właściwości kursu (typ, typ daty, data) na dokumentach PZ/FZ ustawione są zgodnie z definicją dokumentu w danym centrum, natomiast na korektach – zgodnie z ustawieniami na korygowanych dokumentach.
 • Jako typ ceny na dokumentach przychodowych utworzonych z dokumentów rozchodowych pobierany jest typ powiązany z kontrahentem, na którego wystawiony jest dokument. Jeżeli takie powiązanie nie zostało zdefiniowane, pobierany jest domyślny, zakupowy typ ceny.
 • W przypadku, gdy grupa stawek vat firmy źródłowej jest różna od tej, która została przypisana firmie docelowej, weryfikowana jest wartość parametru Stawki VAT na nagłówku dokumentu źródłowego:
  • Dla stawek VAT: Krajowe – blokowana jest możliwość utworzenia dokumentu przeciwnego
  • Dla stawek VAT Eksportowe – generowany jest dokument przeciwny ze stawkami vat dostępnymi dla firmy docelowej. Generowanie zakończy się sukcesem jedynie w przypadku, gdy wartość netto i brutto na obu dokumentach będzie zgodna. W przeciwnym wypadku, proces zostanie przerwany odpowiednim komunikatem.

Przykład

W systemie utworzone zostały dwie firmy, które będą brały udział w transakcjach międzyfirmowych:

 • Firma ABC z kontrahentem wewnętrznym Sklep ABC, zdefiniowany jako sprzedawca w obsłudze transakcji międzyfirmowych
 • Firma TWZ z kontrahentem wewnętrznym Impax, zdefiniowany jako nabywca w obsłudze transakcji międzyfirmowych

Na definicji dokumentu FS w Firmie ABC wyłączone zostało automatyczne generowanie dokumentów magazynowych.

 1. W firmie ABC wystawiona zostaje faktura sprzedaży – jako kontrahent wybrany jest Impax, a jako magazyn odbiorcy – magazyn IPX (domyślny dla dokumentów w firmie TWX)
 2. Zatwierdzenie faktury inicjuje automatyczne wygenerowanie dokumentu przeciwnego FZ w firmie TWX na magazyn IPX.
 3. Następnie w firmie ABC z dokumentu wygenerowane zostało wydanie zewnętrzne, którego zatwierdzenie spowodowało wygenerowanie dokumentu PZ w firmie TWX.

Poniższa tabela przestawia źródło uzupełnienia pól na dokumentach przeciwnych.

WłaściwośćFZPZKIWZKIFZ/KWFZ/KWPZ
Kwota netto/bruttoWartość w walucie dokumentu z FSWartość w walucie dokumentu z WZWartość w walucie dokumentu z korekt PZ
Numer obcyNumer FSNumer WZNumer korekty PZNumer korekty FS/WZ
Data wystawieniaData wystawienia z FSData wystawienia z WZData wystawienia korekty PZData wystawienia korekty FS/WZ
Data wpływuAutomatycznie data bieżącaAutomatycznie data bieżąca-Automatycznie data bieżąca
Data zakupuData sprzedaży z FS---
Data korekty--Data korekty PZData korekty FS/WZ
Data przyjęcia-Automatycznie data bieżąca--
Przyczyna korekty--Przyczyna korekty PZPrzyczyna korekty FS/WZ
Priorytet realizacji-Standardowe zachowanieStandardowe zachowanieStandardowe zachowanie
Parametry płatności (forma płatności, data, liczba dni, EOM, liczba dni EOM)Parametry płatności źródłowego FS-Korekty WZ - z ustawień na kontrahencieKorekty FZ - parametry płatności źródłowej korekty FS; Korekty PZ – nie dotyczy
WalutaWaluta FSWaluta WZWaluta korekty PZWaluta korekty FS/WZ
Rodzaj transakcjiRodzaj z FSRodzaj z WZRodzaj z korekty PZRodzaj z korekty FS/WZ
Przyczyna zwolnienia z VATPrzyczyna z FS--Korekty FZ:
-przyczyna z dokumentu FZ
Sposób dostawySposób z FSSposób z WZSposób z korekty PZSposób z korekty FS/WZ
Kierunek VATKierunek z dokument FSKierunek z dokument WZKierunek z korekty PZKierunek z korekty FS/WZ
Agregacja VATWartość parametru z dokumentu FSWartość parametru z dokumentu WZWartość parametry korekty PZWartość parametry korekty FS/WZ
Odwrotne obciążenieWartość parametru z FSWartość parametru z WZDokument źródłowy WZDokument źródłowy FZ/PZ
Rejestr VATZgodnie z ustawieniami właściciela docelowego dokumentu
WłaścicielCentrum/firma wybrana na definicji firmy/centrum na zakładce Transakcje międzyfirmowe. W przypadku, gdy wybrana została opcja Zgodnie z centrum kontrahenta, jako właściciel ustawione zostaje:
• centrum nabywcy w przypadku, gdy tylko nabywca jest kontrahentem wewnętrznym
lub nabywca i odbiorca są kontrahentami wewnętrznymi przypisanymi do różnych firm
• centrum odbiorcy w przypadku, gdy nabywca i odbiorca są kontrahentami wewnętrznymi przypisanymi do różnych firm.
ObsługującyPracownik operatora inicjującego operację

Czy ten artykuł był pomocny?