Korekty wartościowe w transakcjach międzyfirmowych

W ramach transakcji międzyfirmowej istnieje możliwość wystawienia korekt wartościowych w ścieżkach:

  • WZ -> PZ
  • FS -> FZ

Generowania dokumentów KWFS->KWWZ oraz KWFZ->KWPZ odbywają się zawsze automatycznie na zatwierdzenie KWFS/KWFZ. Wyjątek stanowią jedynie dokumenty WZ, które nie zostały jeszcze zafakturowane.

Uwaga
W przypadku wystąpienia błędu generowania KWWZ/KWWPZ np. ze względu na brak uprawnień do obiektów należących do drugiej firmy, system zablokuje również zatwierdzenie dokumentu KWFS/KWFZ wyświetlając odpowiedni komunikat.

Właścicielem automatycznie generowanych korekt przeciwnych, analogicznie jak dla pozostały dokumentów wystawianych za pomocą obsługi transakcji międzyfirmowych, jest firma/centrum wybrana na zakładce Transakcje firmowe, dostępnej na formularzu firmy.

Czy ten artykuł był pomocny?