Różnice między transakcjami międzyfirmowymi a procesem BPM Generowanie dokumentów przeciwnych

Różnice między transakcjami międzyfirmowymi a procesem BPM Generowanie dokumentów przeciwnych dla operacji realizowanych pomiędzy firmami w jednej strukturze:

  • generowanie dokumentów ZS z ZZ możliwe jest wyłącznie za pomocą standardowego procesu BPM
  • przy aktywnej obsłudze transakcji międzyfirmowych, proces nie generuje dokumentów PZ/FZ
  • dokument ZZ nie jest realizowany przez PZ w przypadku, gdy wygenerowano z niego ZS -> WZ -> PZ w obsłudze transakcji międzyfirmowych
Uwaga
W przypadku scenariusza biznesowego, który rozpoczyna wystawienie dokumentów ZZ, zaleca się korzystanie z procesu Generowanie dokumentów przeciwnych dla operacji realizowanych pomiędzy firmami w jednej strukturze. Aby dokument ZZ został zrealizowany, cały obieg dokumentów musi być obsłużony przez proces.
  • nie jest możliwe utworzenie KIPZ->KIWZ oraz KIFS->KIFZ dla dokumentów WZ/PZ oraz FS/FZ tworzonych przez proces – obsługiwane są jedynie dokumenty tworzone przez funkcjonalność transakcji międzyfirmowych

Czy ten artykuł był pomocny?