Wykorzystanie magazynów pośrednich

Magazyn pośredni może być wykorzystany do:

 • Przyjęcia pośredniego, jako:
  • magazyn w nagłówku PZ wygenerowanego z WZ z innej firmy
  • magazyn na subpozycjach FZ fakturującego PZ powstałe z WZ z innej firmy
  • magazyn w nagłówku FZ powstałego z FS z innej firmy
  • magazyn źródłowy na MM- wygenerowanym z PZ w ścieżce WZ-> PZ -> MM-
  • magazyn na korektach FZ/PZ z przyjęcia pośredniego
 • Międzyfirmowego przesunięcia międzymagazynowego, jako:
  • magazyn pośredni na dokumencie MM- (na ten magazyn przesunięte zostaną zasoby w ramach dokończenia obiegu dokumentów MM w firmie źródłowej)
  • magazyn na dokumencie WZ wygenerowanym z dokumentu MM+ międzyfirmowego (z tego magazynu zostaną wydane zasoby przyjęte dokumentem MM+ międzyfirmowym)
  • magazyn na dokumencie RW wygenerowanym z dokumentu MM+ międzyfirmowego z zaznaczonym parametrem Realizuj zwrot (z tego magazynu zostaną wydane zasoby przyjęte dokumentem MM+ międzyfirmowym, dla zasobów powstałych w wyniki dostawy dokumentem PW od kontrahenta wewnętrznego)
  • magazyn na dokumencie FS wygenerowanym w ścieżce MM+->WZ->FS
  • magazyn na KIFS/KIWZ w przesunięciu międzyfirmowym oznaczonym jako Realizuj zwrot (na ten magazyn zostaną przyjęte zasoby w przypadku zwrotów międzyfirmowych)
Uwaga

Magazyn pośredni nie może zostać wybrany na dokument ręcznie, przez operatora. Może zostać ustawiony na dokumencie w sposób automatyczny przez system:

 • w procesach przyjęcia pośredniego oraz przesunięcia międzyfirmowego MM
 • na korektach FZ/PZ inicjowanych ręcznie przez operatora

Czy ten artykuł był pomocny?