Automatyczne generowanie dokumentu korygującego obrót pieniężny podczas anulowania dokumentu handlowego

image_print

W przypadku anulowania dokumentów handlowych, faktur VAT i dokumentów windykacyjnych oraz usuwania faktur VAT następuje automatyczne usunięcie rozliczenia/kompensaty płatności dokumentu, który zostanie anulowany/usunięty. Użytkownik zostaje o tym poinformowany komunikatem: „Czy na pewno chcesz anulować zaznaczoną fakturę? Powiązane rozliczenia zostaną usunięte”.

Dodatkowo, jeżeli na definicji centrum typu firma został zaznaczony parametr Zgodność z francuskimi przepisami VAT, podczas anulowania dokumentu handlowego istnieje możliwość automatycznego wygenerowania dokumentu korygującego obrót pieniężny. Przy zaznaczonym parametrze, podczas anulowania dokumentu handlowego, którego płatność jest rozliczona z operacją k/b, zostanie wyświetlony komunikat: „Czy skorygować automatycznie powiązane operacje? Tak/Nie”. Po wyborze opcji Tak zostaną automatycznie usunięte rozliczenia/kompensaty płatności dokumentu, który został anulowany oraz zostanie utworzona operacja korygująca o przeciwnym typie i takiej samej kwocie co operacja korygowana. W przypadku wybrania opcji Nie, zostaną automatycznie usunięte rozliczenia/kompensaty płatności dokumentu, który został anulowany.

Przykład

Na definicji centrum typu firma jest zaznaczony parametr Zgodność z francuskimi przepisami VAT.

W systemie są wprowadzone następujące dokumenty:

  • KW na kwotę 500 PLN
  • FZ/1 na kwotę 360 PLN brutto
  • FZ/2 na kwotę 240 PLN brutto

Dokument KW został rozliczony z FZ/1 na kwotę 360 i z FZ/2 na kwotę 140.

Anulowano FZ/1. Udzielono odpowiedzi Tak na pytanie: „Czy na pewno chcesz anulować zaznaczoną fakturę? Powiązane rozliczenia zostaną usunięte”.

System wyświetlił komunikat : „Czy skorygować automatycznie powiązane operacje?” Wybrano opcję Tak.

Rozliczenie KW z FZ/1 na kwotę 360 PLN zostało usunięte. Został wygenerowany dokument KP na kwotę 500 PLN.

 

Czy ten artykuł był pomocny?