Zasady edycji operacji kasowych/bankowych

image_print

Możliwość edycji poszczególnych pól na operacji kasowej/bankowej jest uzależniona od stanu operacji oraz stanu raportu kasowego/bankowego, w którym dana operacja się znajduje. W systemie obowiązują następujące zasady edycji operacji:

 • Operacje nierozliczone i niezaksięgowane w otwartym raporcie

  Przy edycji operacji z poziomu listy operacji kasowych/bankowych (Finanse –> Operacje kasowe/bankowe), listy operacji w raporcie kasowym/bankowym oraz list płatności w finansach możliwa jest zmiana wartości pól:

  • Wartość
  • Numer obcy
  • Data dokumentu
  • Data operacji
  • Płatność
  • Rozliczenie
  • Saldo
  • Podmiot
  • Konto księgowe
  • Tytułem
  • Rachunek
  • Podzielona płatność
  • Waluty
  • Właściciel
  • Opis

Dodatkowo, przy edycji operacji z poziomu listy operacji kasowych/bankowych (Finanse –> Operacje kasowe/bankowe) oraz list płatności w finansach możliwa jest zmiana wartości pola Rejestr.

 • Operacje nierozliczone i niezaksięgowane w zamkniętym raporcie

  Z poziomu listy operacji, listy operacji w raporcie kasowym/bankowym oraz list płatności w finansach możliwa jest edycja pól:

  • Numer obcy
  • Data operacji
  • Płatność
  • Rozliczenie
  • Saldo
  • Konto księgowe
  • Tytułem
  • Rachunek
  • Podzielona płatność
  • Właściciel
  • Opis
 • Operacje nierozliczone/częściowo rozliczone i zaksięgowane – niezależnie od statusu raportu (otwarty/zamknięty)

  Z poziomu listy operacji, listy operacji w raporcie kasowym/bankowym oraz list płatności w finansach możliwa jest edycja pól:

  • Data operacji
  • Płatność
  • Rozliczenie
  • Rachunek
 • Operacje częściowo rozliczone i niezaksięgowane w otwartym raporcie

  Z poziomu listy operacji, listy operacji w raporcie kasowym/bankowym oraz list płatności w finansach możliwa jest edycja pól:

  • Numer obcy
  • Data operacji
  • Płatność
  • Rozliczenie
  • Saldo
  • Konto księgowe
  • Tytułem
  • Rachunek
  • Podzielona płatność
  • Właściciel
  • Opis

Dodatkowo, z poziomu listy operacji kasowych/bankowych (Finanse Operacje kasowe/bankowe) oraz list płatności w finansach istnieje możliwość zmiany wartości pola Rejestr.

 • Operacje częściowo rozliczone i niezaksięgowane w zamkniętym raporcie

  Z poziomu listy operacji, listy operacji w raporcie kasowym/bankowym oraz list płatności w finansach możliwa jest edycja pól:

  • Numer obcy
  • Data operacji
  • Płatność
  • Rozliczenie
  • Saldo
  • Konto księgowe
  • Tytułem
  • Rachunek
  • Podzielona płatność
  • Właściciel
  • Opis
 • Operacje rozliczone i niezaksięgowane – niezależnie od statusu raportu (otwarty/zamknięty)

  Z poziomu listy operacji, listy operacji w raporcie kasowym/bankowym oraz list płatności w finansach możliwa jest edycja pól:

  • Konto księgowe
  • Tytułem
  • Podzielona płatność
  • Opis
 • Operacje rozliczone i zaksięgowane
 • Dla operacji zaksięgowanej i całkowicie rozliczonej dostępne do edycji jest wyłącznie pole Podzielona płatność.

Uwaga
Zmiana wartości w polu Rozliczenie jest możliwa wyłącznie, jeżeli na operacji został wskazany podmiot. Operacje bez określonego podmiotu są automatycznie ustawiane jako niepodlegające rozliczeniu, bez możliwości zmiany.

Czy ten artykuł był pomocny?