Parametry konfiguracyjne związane z operacjami kasowymi/bankowymi

image_print

Przed rozpoczęciem pracy z modułem Finanse, należy z poziomu System –> Konfiguracja –> Księgowość w sekcji Operacje kasowe/bankowe skonfigurować parametry:

Parametry konfiguracyjne związane z operacjami kasowymi/bankowymi
 • Automatyczne wypełnianie pola „Tytułem” – użytkownik ma możliwość zdecydowania, czy podczas rozliczania operacji kasowych/bankowych pole Tytułem ma być automatycznie uzupełniane. W przypadku włączonego parametru pole Tytułem na formularzu operacji wypełniane jest według następujących zasad:
  • Następuje automatyczne uzupełnienie pola Tytułem numerami dokumentów, z którymi rozliczana jest operacja
  • Dla operacji o typie Przychód – pobierany jest zawsze numer systemowy
  • Dla operacji o typie Rozchód – pobierany jest numer obcy. Jeżeli numer obcy nie został określony to pobierany jest numer systemowy.
  • W przypadku pobrania numeru z kilku dokumentów rozdzielane są one znakiem „ ,”
  • W przypadku usunięcia rozliczenia – numer dokumentu jest usuwany z pola Tytułem
 • Domyślna numeracja automatyczna – użytkownik może wybrać sposób numeracji operacji k/b tworzonych automatycznie podczas zatwierdzania i rozliczania dokumentów. Jeżeli parametr Domyślna numeracja automatyczna jest:
  • zaznaczony – numeracja dla wszystkich operacji k/b jest nadawana zgodnie ze zdefiniowanym numeratorem
  • odznaczony – dla operacji k/b utworzonych automatycznie podczas zatwierdzania i rozliczania dokumentu jako Numer dokumentu zostaje ustawiony numer rozliczanego dokumentu, natomiast dla operacji dodanych ręcznie Numer dokumentu jest nadawany zgodnie ze zdefiniowanym numeratorem
Przykład
W konfiguracji systemu odznaczony parametr Domyślna numeracja automatyczna. Użytkownik wprowadził dokument FZ/1/01/2019 i rozliczył go za pomocą okna Potwierdzenie zapłaty. Została automatycznie wygenerowana operacja rozchodowa o numerze FZ/1/01/2019.
 • Przenoszenie ustawienia parametru „Rozliczenie” na dekret – jeżeli parametr jest:
  • zaznaczony – w przypadku, gdy na operacji zaznaczona jest opcja Nie podlega rozliczeniom na dekrecie automatycznie zostanie ustawiona opcja Nie podlega rozrachunkom. Jeżeli natomiast na operacji zaznaczono Podlega rozliczeniom to na dekrecie automatycznie zostanie ustawiona opcja Podlega rozrachunkom.
  • odznaczony – na dekretach księgowych domyślnie ustawiana jest opcja Podlega rozrachunkom, niezależnie od wartości parametru Rozliczenie na operacji.
 • Wprowadzanie ujemnych operacji – parametr domyślnie wyłączony na wszystkich wersjach językowych bazy i możliwy do włączenia wyłącznie w polskiej, angielskiej i niemieckiej wersji. Po zaznaczeniu parametru zostaje aktywowana możliwość wprowadzania operacji k/b z ujemną wartością.
 • Automatyczna korekta – decyduje o typie operacji korygującej. Parametr domyślnie przyjmuje wartość Operacja o przeciwnym typie. Możliwość zmiany wartości na Operacja o przeciwnym znaku jest dostępna wyłącznie w przypadku posiadania uprawnień do wprowadzania ujemnych operacji k/b. Jeżeli parametr ustawiony jest jako:
  • Operacja o przeciwnym typie – skorygowanie operacji przychodowej za pomocą przycisku [Koryguj] utworzy korektę w postaci operacji rozchodowej o tej samej wartości, natomiast skorygowanie operacji rozchodowej utworzy korektę w postaci operacji przychodowej o tej samej wartości
  • Operacja o przeciwnym znaku – skorygowanie operacji przychodowej za pomocą przycisku [Koryguj] utworzy korektę w postaci operacji przychodowej o wartości przeciwnej, natomiast skorygowanie operacji rozchodowej utworzy korektę w postaci operacji rozchodowej o wartości przeciwnej
 • Ogranicz listę płatności przy dodawaniu operacji – podczas dodawania operacji, jeżeli parametr jest:
  • zaznaczony, a na operacji nie został wskazany podmiot – na liście Dokumenty do rozliczenia nie są wyświetlane żadne płatności
  • zaznaczony, a na operacji został wskazany podmiot – na liście Dokumenty do rozliczenia wyświetlone zostaną wszystkie nierozliczone płatności dla danego podmiotu, których właścicielem jest firma główna oraz wszystkie firmy podrzędne
  • odznaczony, a na operacji nie został wskazany podmiot – na liście Dokumenty do rozliczenia wyświetlone zostaną wszystkie nierozliczone płatności dla wszystkich podmiotów, których właścicielem jest firma główna oraz wszystkie firmy podrzędne
  • odznaczony, a na operacji został wskazany podmiot – na liście Dokumenty do rozliczenia wyświetlone zostaną wszystkie nierozliczone płatności dla danego podmiotu, których właścicielem jest firma główna oraz wszystkie firmy podrzędne

Czy ten artykuł był pomocny?