Rejestracja operacji korygującej obrót środkami pieniężnymi

image_print

W celu dodania operacji korygującej obrót środkami pieniężnymi należy na liście operacji kasowych/bankowych zaznaczyć odpowiednią operację, do której użytkownik chce wystawić korektę, a następnie z grupy przycisków Lista wybrać przycisk [Koryguj]. Typ operacji korygującej zależny jest od ustawienia parametru Automatyczna korekta dostępnego z poziomu System –> Konfiguracja –> Księgowość –> sekcja Operacje kasowe/bankowe. Użytkownik ma możliwość wyboru, czy operacja korygująca będzie ewidencjonowana jako operacja przeciwnego typu o tym samym znaku czy operacja tego samego typu o przeciwnym znaku. Szczegółowy opis parametru znajduje się w artykule Parametry konfiguracyjne związane z operacjami kasowymi/bankowymi.

Uwaga
Przycisk [Koryguj] jest aktywny wyłącznie dla operacji, których właścicielem jest firma, do której jest zalogowany operator.

 

Użytkownik ma możliwość weryfikacji, czy dana operacja jest korektą. Informacja ta jest prezentowana w kolumnie do wyboru Korekta dostępnej z poziomu listy operacji k/b. Dla operacji korygujących w kolumnie Korekta wyświetlany jest symbol wykrzyknika.

Kolumna Korekta na liście operacji k/b

Na zakładce Dokumenty skojarzone, zarówno z poziomu operacji korygującej, jak również operacji korygowanej, wyświetlana jest informacja o powiązaniu pomiędzy tymi operacjami. Dodatkowo, w przypadku dodania korekty do operacji nierozliczonej, system dokona automatycznej kompensaty pomiędzy operacją korygującą i operacją korygowaną. Użytkownik ma możliwość usunięcia tego rozliczenia.

 

Czy ten artykuł był pomocny?