Obsługa odwrotnego obciążenia

image_print

Odwrotne obciążenie polega na przeniesieniu odpowiedzialności rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę. Listę towarów dla transakcji krajowych, dla których ma zastosowanie procedura odwrotnego obciążenia, zawiera załącznik nr 11 do ustawy o VAT. Natomiast lista usług objętych procedurą odwrotnego obciążenia została umieszczona w załączniku nr 14 do ustawy.

Konfiguracja obsługi odwrotnego obciążenia

 • z poziomu Struktura firmy –> Firma należy zaznaczyć parametr Obsługa odwrotnego obciążenia
 • z poziomu Konfiguracja –> Stawki VAT należy określić stawki VAT dla odwrotnego obciążenia
 • na karcie kontrahenta należy zaznaczyć parametr: Odwrotne obciążenie – jeżeli obsługa odwrotnego obciążenia dotyczy kontrahenta
 • na karcie artykułu należy zaznaczyć parametr: Odwrotne obciążenie – jeżeli artykułu podlega obsłudze odwrotnego obciążenia. Po jego zaznaczeniu udostępnione zostanie pole zawierające listę aktywnych wartości ze słownika uniwersalnego, które umożliwiają klasyfikację odwrotnego obciążenia dla poszczególnych rodzajów towarów. Wartości definiowane są z poziomu Konfiguracja –> Słowniki uniwersalne –> (Ogólne) Klasyfikacja odwrotnego obciążenia.

Obsługa odwrotnego obciążenia na dokumentach

Dokumenty rejestrujące obsługę odwrotnego obciążenia:

 • oferty
 • zamówienia
 • faktury zaliczkowe i ich korekty
 • faktury (generowane do dokumentu i wystawione ręcznie) i ich korekty
 • wydania zewnętrzne i ich korekty
 • przyjęcia zewnętrzne i ich korekty

Parametr Odwrotne obciążenie, odpowiadający za obsługę odwrotnego obciążenia na dokumentach, jest dostępny:

 • na zakładce Kwoty – wartość parametru pobierana jest na dokument z karty kontrahenta lub jest możliwa do zaznaczenia ręcznie, po spełnieniu poniższych warunków:
  • Rodzaj transakcji o typie Krajowa. Po zmianie rodzaju transakcji na Wewnątrzwspólnotowa lub Pozaunijna parametr zostanie odznaczony i zablokowany do edycji

Uwaga
Dla transakcji o typie Krajowa zmiana stawek VAT na eksportowe nie aktualizuje stawek VAT dla pozycji oznaczonych jako odwrotne obciążenie. Dla takich pozycji stawka VAT pobrana jest zgodnie z ustawieniami stawki VAT dla odwrotnego obciążenia.

 • stan dokumentu: Zainicjowany oraz Niezatwierdzony
Parametr Odwrotne obciążenie na zakładce Kwoty na dokumencie faktury sprzedaży
 • na szczegółach pozycji – wartość pobierana jest z karty artykułu lub jest możliwa do zaznaczenia ręcznie pod warunkiem iż na zakładce Kwoty zaznaczony został parametr Odwrotne obciążenie. Po jego zaznaczeniu nie ma możliwości zmiany na pozycji stawki VAT. Odznaczenie parametru spowoduje pobranie stawki VAT z karty artykułu.
Parametr Odwrotne obciążenie na szczegółach pozycji dokumentu faktury sprzedaży

Przenoszenie ustawień parametru Odwrotne obciążenie podczas generowania dokumentów

Generowanie

Wartość parametru Odwrotne obciążenie dla generowania 1:1

Wartość parametru Odwrotne obciążenie dla generowania n:1

OS -> ZS
OZ  -> ZZ
ZS -> FS
ZS -> WZ
ZZ  -> FZ
ZZ  -> PZ

Wartość parametru pobierana jest z dokumentu źródłowego z możliwością zmiany.

Jeżeli dokument końcowy (np. ZS) wygenerowany jest z wielu dokumentów źródłowych (np. OS1, OS2), to parametr w nagłówku wygenerowanego dokumentu końcowego (np. ZS) będzie zaznaczony, jeśli przynajmniej na jednym z dokumentów źródłowych (np. OS1,OS2) był on zaznaczony.

ZS -> FSL
ZZ  -> FZL

Wartość parametru pobierana jest z dokumentu źródłowego bez możliwości zmiany.

Nie dotyczy.

FS -> WZ
FZ  -> PZ
PZ  -> FZ
WZ  -> FS

Wartość parametru pobierana jest z dokumentu źródłowego bez możliwości zmiany.

Jeżeli dokument końcowy (np. FS) wygenerowany jest z wielu dokumentów źródłowych (np. WZ1, WZ2), to parametr w nagłówku wygenerowanego dokumentu końcowego (np. FS) będzie zaznaczony, jeśli przynajmniej na jednym z dokumentów źródłowych (np. WZ1,WZ2) był on zaznaczony.

Korekty wystawione do dokumentów

Wartość parametru pobierana jest z dokumentu źródłowego bez możliwości zmiany.

Nie dotyczy.

Czy ten artykuł był pomocny?