Rozliczenie kosztów zakupu

image_print

Rozliczenie kosztu zakupu (RKZ) opiera się na dokumentach ewidencjonujących wydanie towarów z magazynu i przedstawia koszt zakupu lub nabycia tych towarów. Rozliczenie kosztu zakupu pozwala również na ustalenie uzyskanej marży z danego dokumentu.

Lista RKZ dostępna jest w menu Magazyn –> (Zasoby) Lista RKZ.

Lista RKZ

Analiza rozliczeń kosztu zakupu może być dokonywana na podstawie:

 • dokumentów magazynowych – WZ, KIWZ, KWWZ, KVWZ, RW, KIRW oraz KK
 • dokumentów handlowych (bez magazynowych) – FS, KIFS/KWFS/KVFS, PAR i KIPAR/KWPAR/KVPAR
Uwaga
Rzeczywisty koszt własny sprzedaży dostępny jest na dokumencie wydania zewnętrznego (WZ). Koszt prezentowany na dokumentach handlowych (FS, KIFS, PAR, KIPAR) ma charakter szacunkowy – jest kosztem planowanym, symulowanym.

Zaznaczenie parametru Dokumenty magazynowe lub Dokumenty handlowe powoduje automatyczne zaznaczenie wszystkich znajdujących się w tej grupie dokumentów. Po odznaczeniu przynajmniej jednego typu dokumentu, parametr umieszczony przy nazwie grupy również jest odznaczany i można wskazać dowolne dokumenty.

Następnie należy określić koszty, które mają być uwzględniane do wyliczenia:

 • koszty nabycia – na liście prezentowane są kolumny: Koszt zakupu, Marża zakupu
 • koszty zakupu – na liście prezentowane są kolumny: Koszt nabycia, Marża nabycia
 • jednocześnie koszt zakupu i koszt nabycia – na liście prezentowane są kolumny dotyczące Kosztu zakupu i nabycia, marży zakupu i nabycia

Po zdefiniowaniu warunków i wybraniu przycisku [Przelicz] na liście wyświetlone zostaną wszystkie dokumenty spełniające określone kryteria – z wyłączeniem dokumentów anulowanych i zainicjowanych

Informacje znajdujące się na liście:

 • numer dokumentu
 • data wydania/data sprzedaży znajdująca się na danym dokumencie
 • data wystawienia dokumentu
 • kontrahent, na którego wystawiono dokument
 • wartość netto dokumentu wyrażona w walucie systemowej
 • koszt zakupu oraz koszt nabycia wynikający z wartości zasobów pobranych na dokument
 • marża zakupu oraz marża nabycia wyliczone na podstawie cen pozycji dokumentu
 • nieustalony koszt – jeśli na dokumencie nie został ustalony koszt własny sprzedaży, w kolumnie pojawi się informujący o tym wykrzyknik
 • waluta – wyświetlany jest symbol waluty systemowej firmy, która jest właścicielem dokumentu
Uwaga
Wartość zakupu i wartość nabycia oraz marża nie są widoczne dla operatorów nieposiadających uprawnienia Dostęp do cen zakupu. Na liście prezentowana jest jedynie wartość netto dokumentu.

Czy ten artykuł był pomocny?