Statystyka

image_print

Statystyka pozwala na sprawdzenie wagi/objętości dla dokumentów lub wybranych pozycji na dokumencie. Możliwość sprawdzenia statystki dostępna jest za pomocą przycisku [Statystka] na dokumentach:

 • FS, PAR oraz korektach wystawionych do dokumentu i korektach ręcznych
 • FZ oraz korekty wystawione do dokumentu i korekty ręczne
 • PZ, WZ, PW, RW oraz korekty wystawione do dokumentu
 • ZS, OS, ZOS
 • ZZ, OZ, ZOZ
 • ZWE, MM-, MM+, PC

Po wyborze przycisku [Statystyka], na liście dokumentów zostanie wyświetlone okno, w którym, istnieje możliwość sprawdzenia sumy wagi/objętości dla dokumentu.

Otwarte okno ze Statystką dokumentów z poziomu listy dokumentu

W nagłówku dokumentu wyświetlane są:

 • waga netto – jest to suma wagi netto pozycji w podstawowej jednostce masy
 • waga brutto – jest to suma wagi brutto pozycji w podstawowej jednostce masy
 • objętość – jest to suma objętości pozycji w podstawowej jednostce objętości

W sekcji Elementy znajdują się następujące informacje:

 • Dokument – dokument z którego pochodzi pozycja uwzględniona w statystyce
 • Lp. – numer pozycji
 • Kod – kod pozycji pobrany z dokumentu
 • Nazwa – nazwa pozycji pobrana z dokumentu
 • Ilość – Ilość na pozycji dokumentu razem z symbolem jednostki użytej na dokumencie
 • Ilość w j. podst. – Ilość w jednostce podstawowej na pozycji dokumentu razem z symbolem jednostki podstawowej przypisanej do artykułu
 • Waga netto – waga netto pobrana z pozycji dokumentu, w jednostce masy użytej na pozycji
 • Waga brutto – waga brutto pobrana z pozycji dokumentu, w jednostce masy użytej na pozycji
 • Objętość – objętość pobrana z pozycji dokumentu, w jednostce objętości użytej na pozycji

Uwaga
W przypadku pozycji dokumentu, dla których nie wskazano wag/obojętności, system wylicza ich wartość na podstawie karty towaru.

Okno Statystki otwarte z poziomu szczegółów dokumentu wygląda analogicznie jak okno otwarte z poziomu listy dokumentów. Jedyną różnicą jest ukryta kolumna Dokument, która zawiera informację dla jakiego dokumentu robiona jest statystka, numer dokumentu wyświetlany jest również w nazwie okna.

W oknie statystyki domyślnie wyświetlany jest również wiersz podsumowań.

Otwarte okno ze Statystką dokumentu z poziomu szczegółów dokumentu

 

Czy ten artykuł był pomocny?