Jak modyfikować interfejs Comarch B2B?

Własne modyfikacje interfejsu – wstęp

Modyfikować interfejs Comarch B2B można nanosząc zmiany w plikach zawartych w katalogu ClientApp. Aby zobaczyć efekty zmian w kodzie plików na wersji produkcyjnej, należy skompilować wersję produkcyjną – po wprowadzeniu zmian uruchomić wiersz poleceń w katalogu ClientApp, a następnie wpisać komendę npm run prodbuild.

Uwaga
Zmiany w wersji deweloperskiej będą widoczne od razu.

 

Modyfikacje wykonywane na bazie danych

Wszelkie modyfikacje w bazie danych widoczne będą od razu zarówno w wersji deweloperskiej, jak i produkcyjnej.

 

Modyfikacja styli kolorystycznych

Modyfikacja styli wykorzystywanych w Comarch B2B znajduje się w różnych miejscach, w zależności od modyfikowanego o obszaru.

 • Style dla interfejsu, obejmujące m.in. ustawienia motywu kolorystycznego – znajdują się w pliku ClientApp/assets/configuration.scss
 • Style globalne – znajdują się w katalogu ClientApp/src/global-styles
 • Kod strony głównej – znajduje się w katalogu ClientApp/assets/homePage.
  Uwaga
  Treść strony głównej można również modyfikować z poziomu bazy danych.W tabeli CustomerPanel.Translations należy odszukać rekordy, w których TSL_Description przyjmuje wartość HomePageContent, a następnie zmodyfikować zawartość kolumny TSL_Value. Każdy rekord odpowiada za inną wersję językową.W pliku html strony głównej, odwołanie do pola odpowiedzialnego za treść wygląda następująco: r.translations.homePageConten
 • Pliki pozostałych komponentów – znajdują się w katalogu ClientApp/src/app
  Wskazówka
  Na wersji deweloperskiej aktualny stan komponentów można zobaczyć używając wtyczki do przeglądarki o nazwie Augury (https://augury.angular.io). Wtyczka pokazuje m.in. drzewo komponentów, zmienne i metody dostępne w pliku html dla wybranego komponentu oraz aktualne wartości dostępnych zmiennych.Za pomocą wtyczki można również zmienić wartości zmiennych i zobaczyć na stronie rezultat tych zmian. Wtyczka nie działa na wersji produkcyjnej.

 

Czy ten artykuł był pomocny?