Instrukcje: Artykuły widok Planowanie Klienta

Artykuł zawiera instrukcje obsługi widoku Planowanie klienta w aplikacji Artykuły, które mogą zostać użyte np. do wprowadzenia danych dyspozycji dla konkretnego klienta.

Uwaga
Za pomocą aplikacji Artykuły możliwe jest edytowanie danych artykułu dotyczących dyspozycyjności klienta. Po przejściu do widoku Planowanie klienta przyciski na standardowym pasku symboli odnoszą się do danych artykułu dotyczących planowania klienta.

Dodawanie danych artykułu dotyczących planowania klienta

Warunki wstępne

Dane można wprowadzić wyłącznie w widoku Planowanie klienta, jeżeli artykuł posiada dane sprzedaży. W środowisku Multi-Site artykuł musi zawierać informacje o sprzedaży dla wybranej organizacji.

Jeżeli artykuł jest typu Wariant artykułu to dane dla powiązanego artykułu referencyjnego muszą być już zapisane dla określonego klienta. Organizacje muszą być takie same w środowisku wielofirmowym.

W środowisku wielofirmowym lub jednofirmowym z aktywnymi uprawnieniami do treści wybrana organizacja musi być organizacją sprzedaży.

Instrukcja

 1. Otwórz aplikację Artykuły.
 2. Otwórz artykuł, dla którego wprowadzone zostaną dane dotyczące planowania klienta.
 3. W środowisku wielofirmowym wybierz organizację, dla której zostanie wykonane działanie.
 4. Przejdź do widoku Planowanie klienta.
 5. Naciśnij przycisk [Nowy] na standardowym pasku symboli.
 6. W polu Klient wprowadź klienta, dla którego wprowadzone zostaną dane dyspozycyjności klienta.
 7. W razie potrzeby wypełnij pozostałe pola danymi sprzedaży.
 8. Naciśnij przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.

Usuwanie danych artykułu dotyczących planowania klienta

Dane artykułu odnoszące się do planowania klienta nie są usuwane bezpośrednio, ale są wyposażone w znacznik usuwania. Tylko te wersje danych planowania klienta, których okres ważności jest całkowicie w przyszłości można bezpośrednio usunąć, ponieważ nie są jeszcze używane.

Wstawianie znacznika usuwania danych dotyczących planowania klienta

Warunki wstępne

Dane artykułu dotyczące planowania klienta nie mają jeszcze znacznika usuwania.

Instrukcja

 1. Otwórz aplikację Artykuły.
 2. Przejdź do widoku Planowanie klienta.
 3. Otwórz artykuł, dla którego zostaną wprowadzone dane dyspozycyjności klienta.
 4. Otwórz klienta, dla którego danych dotyczących dyspozycyjności ma zostać wstawiony znacznik usuwania..
 5. Wybierz organizację w środowisku wielofirmowym, dla której ma zostać wykonane to działanie.
 6. Naciśnij przycisk [Wstaw znacznik usuwania] na standardowym pasku symboli.

Dane planowania klienta zostaną wyposażone w znacznik usuwania, a następnie zapisane.

Uwaga
Dane planowania klienta dla artykułu zostają wyposażone w znacznik usuwania we wszystkich wersjach, nawet w środowisku „Multi-Site” nie ma to wpływu na dane innej niż wybranej organizacji.

 

Usuwanie znacznika usuwania dla danych dotyczących planowania klienta

Warunki wstępne

Dane artykułu dotyczące planowania klienta zawierają znacznik usuwania.

Instrukcja

 1. Otwórz aplikację Artykuły.
 2. Otwórz artykuł, dla którego zostanie usunięty znacznik usuwania danych planowania klienta.
 3. Przejdź do widoku Planowanie klienta.
 4. Otwórz klienta, dla którego zostanie usunięty znacznik usuwania.
 5. Wybierz organizację w środowisku wielofirmowym, dla której zostanie wykonane to działanie.
 6. Naciśnij przycisk [Usuń znacznik usuwania] na standardowym pasku symboli.

Znacznik usuwania został usunięty.

Uwaga
W środowisku wielofirmowym jeżeli Mandant zostanie wybrany jako organizacja to działanie [Usuń znacznik usuwania] dotyczy tylko wybranej organizacji.

Usuwanie wersji danych planowania klienta

Warunki wstępne

Istnieje wersja danych planowania klienta, która będzie ważna tylko w przyszłości.

Instrukcja

 1. Otwórz aplikację Artykuły.
 2. Otwórz artykuł, dla którego ma zostać usunięta przyszła wersja danych planowania klienta.
 3. Przejdź do widoku Planowanie klienta.
 4. Otwórz klienta, dla którego wersja ma zostać usunięta.
 5. W środowisku wielofirmowym wybierz organizację, dla której ma zostać wykonane działanie.
 6. W polu Ważne od użyj przycisków [Dalej] i [Wstecz], aby przejść do przyszłej wersji danych planowania klienta, która ma zostać usunięta.
 7. Naciśnij przycisk [Usuń] na standardowym pasku symboli.

Wybrana wersja danych planowania klienta została usunięta.

Uwaga
Usunięcie przyszłej wersji odpowiednio wydłuża okres ważności poprzedniej wersji.

Dodawanie nowej wersji danych dotyczących planowania klienta

Warunki wstępne

Artykuł posiada dane planowania Klienta.

Instrukcja

 1. Otwórz aplikację Artykuły.
 2. Otwórz artykuł dla którego ma zostać dodana przyszła wersja danych planowania klienta.
 3. Przejdź do widoku Planowanie klienta.
 4. Otwórz klienta, dla którego ma zostać dodana przyszła wersja danych planowania klienta.
 5. Naciśnij przycisk [Nowa wersja] na standardowym pasku symboli.

Zostanie dodana nowa wersja danych planowania klienta.

 1. W polu Ważne od wprowadź datę, od której będą obowiązywać dane planowania klienta.
 2. Naciśnij przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.

Nowa wersja została zapisana.

Duplikowanie danych dotyczących planowania klienta

Instrukcja

 1. Otwórz aplikację Artykuły.
 2. Otwórz artykuł, dla którego chcesz duplikować planowanie klienta.
 3. Przejdź do widoku Planowanie klienta.
 4. Otwórz klienta, dla którego dane dyspozycyjności klienta mają zostać zduplikowane.
 5. Naciśnij [Duplikuj] na standardowym pasku symboli.

System tworzy nowy rekord danych.

 1. Wpisz wybranego klienta.
 2. Zapisz nowe dane planowania klienta.

Czy ten artykuł był pomocny?