Instrukcje: widok Klasyfikacja klientów

Artykuł zawiera instrukcje obsługi widoku Klasyfikacja klienta w aplikacji Artykuły, które mogą zostać użyte np. do zapisania danych sprzedaży dla określonej klasyfikacji klienta.

Uwaga
Za pomocą aplikacji Artykuły możliwe jest edytowanie danych artykułu dotyczących klasyfikacji klienta. Po przejściu do widoku Klasyfikacja klientów przyciski na standardowym pasku przycisków dotyczą danych artykułu odnoszących się do klasyfikacji klienta.

Dodawanie danych artykułu w widoku Klasyfikacja klientów

Warunki wstępne

Dane można wprowadzić tylko w widoku Klasyfikacja klientów, jeżeli artykuł posiada dane sprzedaży. W środowisku wielofirmowym artykuł musi zawierać informacje o sprzedaży dla wybranej organizacji.

Jeżeli artykuł jest typu Wariant artykułu, to dane dla powiązanego artykułu referencyjnego muszą być już zapisane dla określonego klienta. Organizacje muszą być takie same w środowisku wielofirmowym.

W środowisku wielofirmowym lub jednofirmowym z aktywnymi Uprawnieniami do treści wybrana organizacja musi być organizacją sprzedaży.

Instrukcja

 1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Artykuły.
 2. Następnie należy artykuł, dla którego mają zostać wprowadzone dane klasyfikacyjne klienta.
 3. W celu wprowadzenia zmian, niezbędna jest zmiana widoku na Klasyfikacja klientów.
 4. Należy wybrać przycisk [Nowy] na standardowym pasku przycisków.
 5. W polu Klasyfikacja klientów użytkownik wprowadza klasyfikację, dla której mają zostać wprowadzone dane artykułu.
 6. W razie potrzeby można wypełnić pozostałe pola danymi sprzedaży.
 7. Na zakończenie należy wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.

Usuwanie danych artykułu w widoku Klasyfikacja klientów

Dane artykuły odnoszące się do klasyfikacji klienta nie są usuwane bezpośrednio, ale są wyposażone w znacznik usuwania. Tylko te wersje danych artykułu odnoszące się do klienta, których okres ważności jest całkowicie w przyszłości można bezpośrednio usunąć, ponieważ nie są jeszcze używane.

Wstawianie znacznika usuwania

Warunki wstępne

Artykuł nie ma jeszcze znacznika usuwania dla wybranej klasyfikacji klienta.

Instrukcja

 1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Artykuły.
 2. Następnie należy otworzyć artykuł, dla którego mają zostać usunięte dane klasyfikacji klienta.
 3. W celu wprowadzenia zmian, niezbędna jest zmiana widoku na Klasyfikacja klientów.
 4. Należy otworzyć klasyfikację klienta, dla której ma zostać wstawiony znacznik usuwania.
 5. W środowisku wielofirmowym należy wybrać organizację, dla której zostanie wykonane działanie.
 6. Na zakończenie należy wybrać przycisk [Wstaw znacznik usuwania] na standardowym pasku przycisków.

Artykuł zostaje wyposażony w znacznik usuwania dla wybranej klasyfikacji klienta i organizacji, następnie zapisany.

Uwaga
Artykuł odnoszący się do klasyfikacji klienta posiada znacznik usuwania we wszystkich wersjach, nawet w środowisku wielofirmowym nie ma to wpływu na dane innej niż wybranej organizacji.

Usuwanie znacznika usuwania

Uwaga
W środowisku wielofirmowym jeżeli Mandant zostanie wybrany jako organizacja to działanie [Usuń znacznik usuwania] dotyczy tylko wybranej organizacji.

Warunki wstępne

Artykuł zawiera znacznik usuwania dla wybranej klasyfikacji klienta.

Instrukcja

 1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Artykuły.
 2. Następnie należy wybrać artykuł, dla którego należy usunąć znacznik usuwania dla klasyfikacji klienta.
 3. W celu wprowadzenia zmian, niezbędna jest zmiana widoku na Klasyfikacja klientów.
 4. Należy otworzyć klasyfikację klienta, dla której należy usunąć znacznik usuwania.
 5. W środowisku wielofirmowym należy wybrać organizację, dla której zostanie wykonane działanie.
 6. Na zakończenie należy wybrać przycisk [Usuń znacznik usuwania] na standardowym pasku przycisków.

Znacznik usuwania został usunięty.

Usuwanie wersji

Warunki wstępne

Istnieje wersja danych artykułu dla wybranej klasyfikacji klienta, która będzie ważna tylko w przyszłości.

Instrukcja

 1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Artykuły.
 2. Następnie należy wybrać artykuł, dla którego należy usunąć przyszłą wersję klasyfikacji klienta.
 3. W celu wprowadzenia zmian, niezbędna jest zmiana widoku na Klasyfikacja klientów.
 4. Należy otworzyć klasyfikację klienta, dla którego należy usunąć przyszłą wersję.
 5. W środowisku wielofirmowym należy wybrać organizację, dla której zostanie wykonane działanie.
 6. Za pomocą przycisków [Dalej] i [Wróć], znajdujących się w polu Obowiązuje od, można przejść do przyszłej wersji danych artykułu, które mają zostać usunięte.
 7. Na zakończenie należy wybrać przycisk [Usuń] na standardowym pasku przycisków.

Wybrana wersja danych klasyfikacji klienta została usunięta.

Uwaga
Usunięcie przyszłej wersji odpowiednio wydłuża okres ważności poprzedniej wersji.

Dodawanie nowej wersji artykułu w widoku Klasyfikacja klientów

Warunki wstępne

Aby dodać nową wersję, ważne jest, żeby artykuł posiadał już dane klasyfikacyjne klienta.

Instrukcja

 1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Artykuły.
 2. Następnie należy otworzyć artykuł, dla którego należy dodać przyszłą wersję danych klasyfikacji klienta.
 3. W celu wprowadzenia zmian, niezbędna jest zmiana widoku na Klasyfikacja klientów.
 4. Należy otworzyć klasyfikacje klienta, dla którego należy wprowadzić nową wersję.
 5. Za pomocą przycisku [Nowa wersja] na standardowym pasku przycisków, użytkownik może dodać nową wersję danych klasyfikacji klienta.
 6. W polu Obowiązuje od konieczne jest wprowadzenie daty, od której będą obowiązywać dane klasyfikacji klienta.
 7. Na zakończenie należy wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.

Nowa wersja została zapisana.

Duplikowanie danych artykułu klasyfikacji klientów

Instrukcja

 1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Artykuły.
 2. Następnie należy otworzyć artykuł, dla którego mają zostać zduplikowane dane artykułu klasyfikacji klienta.
 3. W celu wprowadzenia zmian, niezbędna jest zmiana widoku na Klasyfikacja klientów.
 4. Należy otworzyć klasyfikację klienta, która ma zostać zduplikowana.
 5. Za pomocą przycisku [Duplikuj] na standardowym pasku przycisków, system tworzy nowe dane artykułu dla wybranej klasyfikacji klienta.
 6. Nowe dane umożliwiają wprowadzenie wybranej klasyfikacji klienta.
 7. Na zakończenie należy zapisać nowe dane klasyfikacji klienta.

Czy ten artykuł był pomocny?