Funkcje

Opis zagadnienia

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące aplikacji Funkcje, w której istnieje możliwość określenia roli pracownika w firmie. Dane te mają charakter informacyjny.

Pracownicy firmy podobnie jak klienci i dostawcy, są tworzeni jako partnerzy. Pracownikom można następnie przypisać różne role partnerów. Mogą pełnić jednocześnie role pracownika i klienta (w przypadku zakupu towaru).

Szczegółowe informacje na temat aplikacji Partnerzy znajdują się w dokumencie Partnerzy.

Uwaga
Dla aplikacji Funkcje nie są wymagane żadne ustawienia w aplikacji Konfiguracja.

Opis aplikacji

Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Aplikacja Funkcje

Nagłówek

W panelu można wprowadzić kryteria wyszukiwania, a następnie, używając przycisku [Odśwież], wyszukać odpowiednią funkcję. Wyniki wyszukiwania dostępne są w obszarze roboczym.

Istnieje możliwość wyszukiwania wg poniższych kryteriów:

  • Funkcja – identyfikator danej funkcji
  • Oznaczenie – dodatkowy opis powiązany z identyfikatorem
  • Znacznik usuwania – wyświetlenie wpisów oznaczonych do usunięcia (opcja: Ze znacznikiem usuwania), aktualnie używanych (opcja: Bez znacznika usuwania) lub wszystkich (opcja: wszystkie)

Obszar roboczy 

W obszarze roboczym można wprowadzić nowe funkcje lub edytować już istniejące. Funkcje mogą być edytowane w odpowiednich wierszach.

Dostępne kolumny:

  • Funkcja – identyfikator danej funkcji
  • Oznaczenie – jest cechą wyróżniającą, składa się z tekstu zdefiniowanego przez użytkownika.

Uprawnienia

Uprawnienia można nadawać za pomocą ról autoryzacji, a także poprzez przypisanie organizacji.

Czy ten artykuł był pomocny?