Instrukcje: Kredyt odbiorcy

Przegląd tematu

Niniejsza dokumentacja opisuje procedury postępowania w aplikacji Kredyt odbiorcy. Procedury zawierają instrukcje, np. jak wprowadzić lub edytować saldo kredytowe bądź jakie są warunki wstępne i skutki danego działania.

Opis aplikacji Kredyt odbiorcy, który zawiera również opisy pól i akcji, można znaleźć w dokumentacji Kredyt odbiorcy.

Działania standardowe

Procedury korzystania z aplikacji Kredyt odbiorcy odpowiadają ogólnym procedurom dla aplikacji z dokumentami, które można znaleźć w dokumentacji Instrukcje: Dokumenty.

Działania związane z aplikacją

Utwórz i drukuj potwierdzenie wpłaty zaliczki

Ta akcja służy do generowania i wysyłania dokumentu Potwierdzenie zaliczki dla kredytu odbiorcy typu Zaliczka. Parametry Ustawienie daty wydania i Data wydania są dostępne w oknie dialogowym do wykonania tej akcji. Ta akcja jest oferowana tylko wtedy, gdy kredyt klienta typu Zaliczka ma zarówno status Zwolnione, jak i status Nie wydano.

Wymagania wstępne
 • Dokument zostanie zapisany i zwolniony.
 • Ustawienie Typ kredytu to Zaliczka.
 • Dokument nie został jeszcze wygenerowany i wydany.
Instrukcje
 1. Pierwszym krokiem jest otworzenie aplikacji Kredyt odbiorcy.
 2. Następnie należy wybrać kredyt klienta, dla którego ma zostać wygenerowane i wystawione potwierdzenie wpłaty zaliczki.
 3. Na standardowym pasku narzędzi pod przyciskiem Akcje wybierz akcję [Utwórz i drukuj potwierdzenie wpłaty zaliczki].
  • Otworzone zostanie okno dialogowe.
 4. W razie potrzeby należy zmienić Ustawienia daty wydania i Daty wydania w zakładce Parametry.
 5. W razie potrzeby należy zmienić ustawienia tła i wyjścia.
 6. Następnie należy wybrać jeden z przycisków na dole okna, aby wykonać akcję.
  • System generuje dokument Potwierdzenie wpłaty zaliczki z opóźnieniem lub natychmiast i wysyła go na określone medium wydania lub określony nośnik wyjściowy w formacie zgodnym z zapisanym lub wybranym szablonem dokumentu.

Drukuj kopię potwierdzenia wpłaty zaliczki

Ta akcja służy do wystawienia kopii potwierdzenia zaliczki dla kredytu klienta typu Zaliczka, dla którego został już wygenerowany i wystawiony dokument Potwierdzenie zaliczki. Ta akcja jest oferowana tylko wtedy, gdy kredyt klienta typu Zaliczka ma status Wydano.

Wymagania wstępne
 • Dokument zostanie zapisany i zwolniony.
 • Typ kredytu jest ustawiony jako Zaliczka.
 • Dokument został już wygenerowany i wydany.
Instrukcje
 1. Pierwszym krokiem jest otworzenie aplikacji Kredyt odbiorcy.
 2. Następnie należy wybrać kredyt klienta, dla którego ma zostać wystawiona kopia potwierdzenia wpłaty zaliczki.
 3. Na standardowym pasku narzędzi pod przyciskiem [Akcje] należy wybrać akcję [Drukuj kopię potwierdzenia wpłaty zaliczki].
  • Otworzone zostanie okno dialogowe.
 4. W razie potrzeby należy zmienić ustawienia tła i wyjścia.
 5. Następnie należy wybrać jeden z przycisków na dole okna, aby wykonać akcję.
  • System generuje opóźnioną lub natychmiastową kopię dokumentu Potwierdzenie zaliczki i wysyła go na określone medium wydania lub określony nośnik wyjściowy w formacie zgodnym z zapisanym lub wybranym szablonem dokumentu.

Utwórz i drukuj potwierdzenie salda

Ta akcja służy do generowania i wysyłania dokumentu Potwierdzenie kredytu dla kredytu klienta typu Inny. Parametry Ustawienie daty wydania i Data wydania są dostępne w oknie dialogowym akcji. Ta akcja jest dostępna tylko wtedy, gdy kredyt klienta typu „Inny” ma zarówno status „Zwolniony”, jak i status „Nie wystawiony”.

Wymagania wstępne
 • Dokument zostanie zapisany i zwolniony.
 • Typ kredytu jest ustawiony na Inny.
 • Dokument nie został jeszcze wygenerowany i wydany.
Instrukcje
 1. Pierwszym krokiem jest otworzenie aplikacji Kredyt odbiorcy.
 2. Następnie należy wybrać kredyt klienta, dla którego ma zostać wygenerowane i wystawione potwierdzenie kredytu.
 3. Na standardowym pasku narzędzi pod przyciskiem [Akcje] należy wybrać akcję [Utwórz i drukuj potwierdzenie salda].
  • Otworzone zostanie okno dialogowe.
 4. W razie potrzeby należy zmienić Ustawienia daty wydania i Daty wydania w zakładce Parametry.
 5. W razie potrzeby należy zmienić ustawienia tła i wyjścia.
 6. Następnie należy wybrać jeden z przycisków na dole okna, aby wykonać akcję.
  • System generuje dokument Potwierdzenie salda kredytowego z opóźnieniem lub natychmiast i wysyła go na określone medium wydania lub określony nośnik wyjściowy w formacie zgodnym z zapisanym lub wybranym szablonem dokumentu.

Drukuj kopię potwierdzenia salda

Ta akcja służy do wystawienia kopii potwierdzenia salda dla kredytu klienta typu Inny, dla którego dokument Potwierdzenie kredytu został już utworzony i wystawiony. Ta akcja jest oferowana tylko wtedy, gdy kredyt klienta typu Inny ma status Wystawiony.

Wymagania wstępne
 • Dokument zostanie zapisany i zwolniony.
 • Typ kredytu jest ustawiony jako Inny.
 • Dokument został już wygenerowany i wydany.
Instrukcje
 1. Pierwszym krokiem jest otworzenie aplikacji Kredyt odbiorcy.
 2. Następnie należy wybrać kredyt klienta, dla którego ma zostać wygenerowana kopia potwierdzenia salda.
 3. Na standardowym pasku narzędzi pod przyciskiem [Akcje] należy wybrać akcję [Drukuj kopię potwierdzenia salda].
  • Otworzone zostanie okno dialogowe.
 4. W razie potrzeby należy zmienić ustawienia tła i wyjścia.
 5. Następnie należy wybrać jeden z przycisków na dole okna, aby wykonać akcję.
  • System generuje opóźnioną lub natychmiastową kopię dokumentu Potwierdzenie salda kredytowego i wysyła go na określony lub określony nośnik wyjściowy oraz w formacie zgodnym z zapisanym lub wybranym szablonem dokumentu.

Rezerwuj automatycznie

Akcja [Rezerwuj automatycznie] może być używana do automatycznego tworzenia rezerwacji dla kredytu klienta, który ma status W opracowaniu lub Zwolnione i dla którego nie istnieją jeszcze żadne rezerwacje. Warunkiem wstępnym jest odniesienie do zamówienia sprzedaży lub pozycji, która została wygenerowana na podstawie żądania przedpłaty lub dokumentu gotówkowego. W tym celu rezerwowana jest pełna kwota kredytu klienta.

Wymagania wstępne
 • Dokument jest zapisywany i ma status W opracowaniu lub Zwolnione.
 • Nie ma zastrzeżeń do salda należności.
 • Dokument odnosi się do zamówienia sprzedaży lub pozycji, która została wygenerowana na podstawie żądania przedpłaty lub paragonu kasowego.
Instrukcje
 1. Pierwszym krokiem jest otworzenie aplikacji Kredyt odbiorcy.
 2. Następnie należy wybrać kredyt klienta, dla którego ma zostać automatycznie wygenerowana rezerwacja.
 3. Na standardowym pasku narzędzi pod przyciskiem [Akcje] należy wybrać akcję [Rezerwuj automatycznie].
  • Otworzone zostanie okno dialogowe.
 4. W razie potrzeby należy zmienić ustawienie Automatycznie zatwierdzaj ostrzeżenia w zakładce Parametry.
 5. W razie potrzeby należy zmienić ustawienia tła i wyjścia.
 6. Następnie należy wybrać jeden z przycisków na dole okna, aby wykonać akcję.
  • System generuje rezerwacje dla kredytu klienta z opóźnieniem lub natychmiast.

Zmniejsz nieprzyporządkowane rezerwacje środków

 • Można użyć akcji [Zmniejsz nieprzyporządkowane rezerwacje środków], aby zmniejszyć zarezerwowany kredyt, który nie został przydzielony. System sprawdza z wyprzedzeniem, czy przypisany dokument, np. zamówienie sprzedaży, ma status Zakończone. Tylko w takim przypadku wykonywane jest następujące działanie:
 • Zarezerwowane saldo kredytowe zostanie zredukowane do przydzielonego salda kredytowego, jeśli jest ono wyższe.
 • Saldo zarezerwowanego kredytu jest zmniejszane do zera, jeśli nic nie zostało przydzielone.

Jeśli funkcja Usuwanie rezerwacji środków jest również aktywna, rezerwacja kredytowa zostanie usunięta pod następującymi warunkami:

 • Zarezerwowane saldo kredytowe zostało zmniejszone do zera lub już wynosiło zero.
 • Saldo zarezerwowanych środków nie obejmuje alokacji ani anulowania alokacji.
Wymagania wstępne
 • Dokument jest zapisywany i ma status W opracowaniu lub Wydano.
 • Istnieją rezerwy na saldo należności.
 • Przypisany dokument (np. zamówienie sprzedaży) ma status Zakończone.
Instrukcje
 1. Pierwszym krokiem jest otworzenie aplikacji Kredyt odbiorcy.
 2. Następnie należy wybrać kredyt klienta, dla którego ma zostać zmniejszona rezerwacja kredytowa.
 3. Na standardowym pasku narzędzi pod przyciskiem [Akcje] należy wybrać akcję [Zmniejsz nieprzyporządkowane rezerwacje środków].
  • Otworzone zostanie okno dialogowe.
 4. W razie potrzeby należy zmienić ustawienie Usuwanie rezerwacji środków w zakładce Parametry.
 5. W razie potrzeby należy zmienić ustawienia tła i wyjścia.
 6. Następnie należy wybrać jeden z przycisków na dole okna, aby wykonać akcję.
  • System zmniejsza nieprzydzielone rezerwacje kredytowe z opóźnieniem lub natychmiast.

Czy ten artykuł był pomocny?