Lista: Kredyt odbiorcy

Przegląd tematu

Aplikacja Lista: Kredyt odbiorcy służy przede wszystkim do wyszukiwania sald kredytowych odbiorca przy użyciu ich podstawowych informacji, takich jak typ i numer kredytu odbiorcy. Za pomocą tej aplikacji można uzyskać przegląd zarejestrowanych sald kredytowych odbiorców. Ponadto z poziomu aplikacji można wykonywać dalsze działania dla jednego lub większej liczby dokumentów, takie jak generowanie potwierdzeń zaliczek.

Ogólny opis aplikacji typu lista, który obejmuje obsługę obszaru zapytania i obszaru roboczego, można znaleźć w dokumentacji Listy. Informacje na temat Konfiguracji, Jednostek biznesowych i Uprawnień można znaleźć w dokumentacji Kredyt odbiorcy, w którym opisana została aplikacja Kredyt odbiorcy.

Opis aplikacji

Z pomocą aplikacji zapytań Lista: Kredyt odbiorcy można uzyskać przegląd wszystkich lub wybranych sald kredytowych odbiorców. Dostępne są również dalsze opcje przetwarzania, takie jak:

 • Wyświetlenie łańcucha dokumentów powiązanych dla pojedynczego dokumentu.
 • Przejście do aplikacji za pomocą numeru dokumentu Kredytu odbiorcy w celu dalszego przetwarzania dokumentu.
 • Ustawienie i usuniecie wskaźnika usunięcia dla reorganizacji.
 • Wykonywanie działań związanych z aplikacją.
Aplikacja Lista: Kredyt odbiorcy

Aplikacja składa się z obszaru zapytań i obszaru roboczego.

Obszar zapytania

Pola zapytań są przechowywane w obszarze zapytań.

Z reguły najważniejsze pola zapytań są już dostępne. Jednak liczba pól zapytań i ich rozmieszczenie można dostosować.

Obszar zapytań można zapisać tworząc nowy widok w aplikacji. Można określić, które pola zapytania będą wyświetlane. W tym celu należy wybrać opcję Tryb projektowania, wybrać interesujące pola zapytań i zapisać widok.

Ogólny opis obszaru zapytań można znaleźć w dokumentacji Listy.

Aby uzyskać informacje na temat znaczenia pól, należy zapoznać się z objaśnieniami w dokumentacji Kredyt dłużnika„.

Szczegóły wyszukiwania

Oprócz wyszukiwania głównego z charakterystyką zapytania w obszarze zapytań można również korzystać z wyszukiwania szczegółowego. Wyszukiwania szczegółowe można łączyć z wyszukiwaniem głównym, dzięki czemu zarówno charakterystyka zapytania z obszaru zapytań, jak i charakterystyka zapytania wyszukiwania szczegółowego są analizowane jako operacja AND. W wierszu sekcji wyszukiwania szczegółowego dostępne jest pole wyboru umożliwiające łączenie. Dla każdego wyszukiwania szczegółowego dostępny jest oddzielny przycisk, dzięki któremu odpowiednie wyniki mogą być również wyświetlane w obszarze roboczym. Jeśli przycisk ten jest aktywny, w obszarze roboczym pojawia się dodatkowy wiersz nagłówka z odpowiednimi szczegółowymi informacjami.

Dostępne są następujące szczegółowe wyszukiwania:

 • Rezerwacje
 • Przydziały
 • Podział podatku – zaliczki

Obszar roboczy

W obszarze roboczym dostępna jest tabela, w której znajdują się dane Kredytu odbiorcy. Które informacje o kredycie odbiorcy będą widoczne można określić samodzielnie. Aby wyświetlić dane kredytu odbiorcy na różne sposoby i z różnymi informacjami, można utworzyć kilka widoków.

Jeśli aktywowano również przycisk wyszukiwania szczegółowego, tabela zawiera dodatkowy wiersz nagłówka i szczegółowe informacje.

Ogólny opis obszaru roboczego można znaleźć w dokumentacji Listy.

Aby uzyskać informacje na temat znaczenia kolumn, należy zapoznać się z objaśnieniami w dokumentacji Kredyt odbiorcy.

Akcje związane z aplikacją

W aplikacji Lista: Kredyt odbiorcy dostępne są następujące akcje:

 • [Utwórz i drukuj potwierdzenie wpłaty zaliczki]
 • [Drukuj kopię potwierdzenia wpłaty zaliczki]
 • [Utwórz i drukuj potwierdzenie salda]
 • [Drukuj kopię potwierdzenia salda]
 • [Rezerwuj automatycznie]
 • [Zmniejsz nieprzyporządkowane rezerwacje środków]

Opisy tych działań można znaleźć w dokumentacji Kredyt odbiorcy.

Czy ten artykuł był pomocny?