Języki

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące aplikacji Języki. W aplikacji Języki można zdefiniować język, który jest wykorzystywany m.in. jako język korespondencji oraz język danego kraju. Zdefiniowany język możliwy jest do wskazania:

  • w aplikacji Partnerzy widok Podstawowe w polu Język korespondencji
  • w aplikacji Kraje w polu Język
Uwaga
Aplikacja Języki nie wpływa na język wyświetlania, treści, rozwoju.

Opis aplikacji

W aplikacji Języki można dodawać nowe języki lub edytować już istniejące. Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Aplikacja języki

Nagłówek

W nagłówku aplikacji możliwe jest wyszukiwanie istniejącego języka.

Dostępne pola:

  • Język – należy wprowadzić nazwę/identyfikator danego języka
  • Oznaczenie – dodatkowy opis stanowiący kryterium wyszukiwania
  • Znacznik usuwania – umożliwia prezentację obiektów oznaczonych do usunięcia (opcja: Ze znacznikiem usuwania), aktualnie używanych (opcja: Bez znacznika usuwania) lub wszystkich (opcja: wszystkie)
Uwaga
Nie ma możliwości usunięcia języka wykorzystywanego przez inne aplikacje.

Obszar roboczy

W obszarze roboczym możliwe jest dodanie nowego języka poprzez wybranie przycisku [Dodaj]. Można również dokonać duplikacji istniejącego już języka za pomocą opcji [Duplikuj].

Dostępne pola:

  • Zaznacz wszystko – parametr możliwy do zaznaczenia w celu oznaczenia m.in. kilku języków do usunięcia.
  • Język (pole obowiązkowe) – nazwa/identyfikator wybranego języka składająca się z maksymalnie 5 znaków. Zalecane jest stosowanie nazewnictwa zgodnie z normą ISO 639.
  • Oznaczenie (pole obowiązkowe) – dodatkowy opis powiązany z tworzonym/istniejącym językiem. Konieczne jest podanie oznaczenia w różnych językach.

 W celu zapisania języka należy wybrać przycisk [Zapisz].

Czy ten artykuł był pomocny?