Kodowanie regionów

Aplikacja Kodowanie regionów pozwala na przeglądanie oraz tworzenie unikalnych kodów dla regionów, a także przypisywanie ich do definicji tworzonych w aplikacji Rodzaje kodowania.

Kody regionów mogą być wykorzystywane między innymi w aplikacji Propozycje deklaracji Intrastat, gdzie po eksporcie deklaracji do pliku (dotyczy plików IDEV lub RTIC) wyświetlają się w miejscu regionu. Mają także zastosowanie w aplikacji Partnerzy, gdzie można się nimi posłużyć przy wprowadzaniu adresu.

Regionami mogą być na przykład :

– kraje federalne (np. w Niemczech);

– stany federalne (np. w USA);

– prowincje (np. w Chinach).

Aplikacja składa się z nagłówka oraz obszaru roboczego.

Aplikacja Kodowanie regionów

Nagłówek

Pola znajdujące się w nagłówku pozwalają na wyszukiwanie kodów regionów w obrębie określonego rodzaju kodowania oraz filtrowanie wyników wyszukiwania za pomocą dostępnych pól:

  • Rodzaj kodowania (pole obowiązkowe) – aby wyszukać kodowania dla regionów, należy wybrać rodzaj kodowania, w obrębie którego ma nastąpić wyszukiwanie. Wartość dla tego pola można wybrać z listy dostępnej pod przyciskiem [Pomoc uzupełniania wartości]. Wartości dla tego pola definiowane są w aplikacji Rodzaje kodowania.
  • Kraj (pole obowiązkowe) – w polu należy zdefiniować kraj, według którego ma nastąpić wyszukiwanie. Wartości dla tego pola pobierane są z aplikacji Kraje i są dostępne pod przyciskiem [Pomoc uzupełniania wartości].
  • Kod regionu – aby wyszukać informacje dotyczące konkretnego regionu, należy wprowadzić w tym polu identyfikator zdefiniowany dla regionu w aplikacji Kraje.
  • Oznaczenie – dla zawężenia wyników wyszukiwania możliwe jest wprowadzenie oznaczenia dla regionu. Oznaczenia te definiowane są w aplikacji Kraje.

Obszar roboczy

Obszar roboczy ma budowę tabeli, która pozwala na przeglądanie wyników wyszukiwania zgodnych z kryteriami określonymi w nagłówku oraz na dodawanie nowych kodowań dla regionów.

W celu dodania nowego kodowania należy w pierwszej kolejności określić w nagłówku rodzaj kodowania i kraj, w obrębie którego będzie ono dostępne.

Uwaga
Możliwe jest definiowanie kodów tylko dla istniejących regionów. Aby wprowadzić kod dla nowego elementu, należy najpierw utworzyć go w aplikacji Kraje.

W obszarze roboczym dostępne są kolumny:

  • Region – w polu wyświetlany jest identyfikator regionu oraz jego oznaczenie definiowane w aplikacji Kraje. Pole to nie podlega edycji.
  • Kodowanie regionu – w polu należy wprowadzić unikalny kod dla regionu, który będzie używany w obrębie zdefiniowanego w nagłówku rodzaju kodowania. Wprowadzony kod może zawierać cyfry, litery oraz kombinację obu i nie może przekraczać trzech znaków. Wpis w tym polu będzie dostępny do edycji także po zapisaniu danych.
  • Oznaczenie (pole obowiązkowe) – pole to uzupełniane jest automatycznie wartością pobieraną z aplikacji Kraj -> pola Oznaczenie. Pole jest edytowalne. Zmiana nie będzie miała wpływu na oznaczenie regionu w aplikacji Kraje.

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Kodowanie regionów istotna jest następująca jednostka biznesowa: com.cisag.app.general.obj.Country należąca do grupy jednostek biznesowych: com.cisag.app.general.MasterData.

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być nadawane zarówno za pomocą ról uprawnień, jak i poprzez przyporządkowanie do organizacji.

Reguły zarządzania uprawnieniami opisane są w artykule Uprawnienia.

Specjalne możliwości

Nie istnieją żadne specjalne możliwości dla aplikacji Kodowanie regionów.

Przyporządkowania organizacji

Aplikacja Kodowanie regionów nie jest powiązana ze strukturą organizacyjną.

Funkcje specjalne

Nie istnieją żadne funkcje specjalne dla aplikacji Kodowanie regionów.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Kodowanie regionów nie jest udostępniana partnerom biznesowym.

Czy ten artykuł był pomocny?