Rodzaje kodowania

Kodowanie pozwala na utworzenie alternatywnych identyfikatorów dla jednostek, krajów i regionów, wymaganych na potrzeby m.in. międzynarodowej wymiany dokumentów lub zgłoszeń Intrastat, a jednocześnie pozwala użytkownikowi na stosowanie wygodnej dla niego nomenklatury do codziennego użytkowania systemu.

Aplikacja Rodzaje kodowania umożliwia tworzenie definicji kodów, dla których można dodawać kody poszczególnych elementów systemu w aplikacjach Kodowanie krajów, Kodowanie regionów oraz Kodowanie jednostek.

Aby skorzystać z wybranej definicji kodowania należy:

 • Dla wymiany danych: w aplikacji Konfiguracja -> funkcja Wymiana danych -> zakładka Ustawienia -> wskazać definicję kodowania w polu Rodzaj kodowania.
 • Na potrzeby zgłoszeń Intrastat: w aplikacji Konfiguracja -> funkcja Podstawowe -> zakładka Ustawienia -> sekcja Intrastat -> w polu Rodzaj kodowania wybrać definicję, która ma mieć zastosowanie dla dokumentów.
 • Aby korzystać z określonego kodowania na potrzeby tworzenia adresów: w aplikacji Konfiguracja -> funkcja Ogólne -> zakładka Ustawienia -> w polu Rodzaj kodowania adresów wskazać definicję, która będzie określała nomenklaturę podczas wprowadzania krajów i adresów, na przykład w aplikacji Partnerzy.

Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Aplikacja Rodzaje kodowania

Nagłówek

W nagłówku dostępne są pola wyszukiwania, pozwalające na filtrowanie wyników w obszarze roboczym.

 • Rodzaj kodowania – w polu należy podać identyfikator rodzaju kodowania. Wartość można wyszukać za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości]
 • Oznaczenie – w polu można wprowadzić ręcznie oznaczenie rodzaju kodowania. Wyświetlone zostaną wszystkie wpisy pasujące do wprowadzonego oznaczenia.
 • Znacznik usuwania – pole pozwala zdecydować, czy i jakie rodzaje kodowania mają zostać wyświetlone:
  • (wszystkie)
  • Ze znacznikiem usuwania
  • Bez znacznika usuwania (wartość domyślna)

Obszar roboczy

W obszarze roboczym można zarówno przeglądać wyniki wyszukiwania, jak i definiować nowe rodzaje kodowania. Dostępne są pola:

 • Rodzaj kodowania (pole obowiązkowe) – w polu należy wprowadzić identyfikator rodzaju kodowania. Aby zdefiniować nowy identyfikator można użyć cyfr, liter, a także kombinacji cyfr i liter. Wartość nie może przekraczać dziesięciu znaków.
Uwaga
Komórki w tej kolumnie można edytować tylko w momencie wprowadzania nowego rodzaju kodowania. Po zapisaniu zmian edycja nie jest możliwa.
 • Oznaczenie (pole obowiązkowe) – w polu należy wprowadzić opis rodzaju kodowania. Może on składać się z dowolnie wybranego tekstu. Jednoznaczne oznaczenie ułatwia wyszukiwanie wartości.

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Rodzaje kodowania istotna jest następująca jednostka biznesowa: cisag.app.general.obj.CodeType, należąca do grupy jednostek biznesowych: cisag.app.general.MasterData.

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być nadawane zarówno za pomocą ról uprawnień, jak i poprzez przyporządkowanie do organizacji.

Reguły zarządzania uprawnieniami opisane są w dokumentacji technicznej Uprawnienia.

Specjalne możliwości

Nie istnieją żadne specjalne możliwości dla aplikacji Rodzaje kodowania.

Przyporządkowania organizacji

Aplikacja Rodzaje kodowania nie jest powiązana ze strukturą organizacyjną.

Funkcje specjalne

Nie istnieją żadne funkcje specjalne dla aplikacji Rodzaje kodowania.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Rodzaje kodowania nie jest udostępniana partnerom biznesowym.

Czy ten artykuł był pomocny?