Kodowanie jednostek

Aplikacja Kodowanie jednostek pozwala na przeglądanie oraz tworzenie unikalnych kodów dla jednostek używanych w obrębie systemu, a także przypisywanie ich do grup kodów definiowanych w aplikacji Rodzaje kodowania. Kody jednostek mają znaczenie tylko w transmisjach EDI – podczas elektronicznej wymiany danych, czyli na dokumentach eksportowanych z systemu Comarch ERP Enterprise.

Aplikacja składa się z nagłówka oraz obszaru roboczego.

Aplikacja Kodowanie jednostek

Nagłówek

Pola znajdujące się w nagłówku pozwalają na wyszukiwanie kodów jednostek w obrębie określonego rodzaju kodowania oraz filtrowanie wyników wyszukiwania za pomocą dostępnych pól:

  • Rodzaj kodowania (pole obowiązkowe) – aby wyszukać kodowania dla jednostek należy wybrać rodzaj kodowania w obrębie którego ma nastąpić wyszukiwanie. Wartość dla tego pola można wybrać z listy dostępnej pod przyciskiem [Pomoc uzupełniania wartości]. Wartości dla tego pola definiowane są w aplikacji Rodzaje kodowania.
  • Jednostka – w polu należy zdefiniować jednostkę stanowiącą kryterium wyszukiwania. Wartości dla tego pola pobierane są z aplikacji Jednostki i są dostępne pod przyciskiem [Pomoc uzupełniania wartości].
  • Oznaczenie – pole można uzupełnić oznaczeniem jednostki, według którego filtrowane będą wyniki.

Obszar roboczy

Obszar roboczy ma formę tabeli, która służy do przeglądania wyników wyszukiwania definiowanych według kryteriów określonych w nagłówku oraz tworzenia nowych kodowań dla jednostek.

W celu dodania nowego kodowania należy w pierwszej kolejności określić w nagłówku Rodzaj kodowania, w obrębie którego będzie ono dostępne.

Uwaga
Definiowanie kodów możliwe jest tylko dla istniejących jednostek. Aby wprowadzić kod dla nowej jednostki, należy najpierw utworzyć ją w aplikacji Jednostki.

W obszarze roboczym dostępne są kolumny:

  • Jednostka – w polu wyświetlany jest identyfikator jednostki oraz jej oznaczenie, definiowane w aplikacji Jednostki. Pole to nie podlega edycji.
  • Kodowanie jednostek (pole obowiązkowe) – w polu należy wprowadzić unikalny kod dla jednostki, który będzie używany w obrębie zdefiniowanego w nagłówku rodzaju kodowania. Wprowadzony kod może zawierać cyfry, litery oraz kombinację obu i nie może przekraczać pięciu znaków. Wpis w tym polu będzie dostępny do edycji także po zapisaniu danych.
  • Oznaczenie – po uzupełnieniu kodu w polu Jednostka i zapisaniu zmian, pole to automatycznie uzupełnia się oznaczeniem jednostki wprowadzonym w aplikacji Jednostki. Pole jest edytowalne i można określić w nim dowolne oznaczenie, które nie wpłynie na oznaczenie jednostki w aplikacji Jednostki.

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Kodowanie jednostek istotna jest następująca jednostka biznesowa:  com.cisag.app.general.obj.UnitOfMeasure należąca do grupy jednostek biznesowych: com.cisag.app.general.MasterData.

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być nadawane zarówno za pomocą ról uprawnień, jak i poprzez przyporządkowanie do organizacji.

Reguły zarządzania uprawnieniami opisane są w dokumentacji technicznej Uprawnienia.

Specjalne funkcje

Nie istnieją żadne specjalne funkcje dla aplikacji Kodowanie jednostek.

Przyporządkowania organizacji

Aplikacja Kodowanie jednostek nie jest powiązana ze strukturą organizacyjną.

Funkcje specjalne

Nie istnieją żadne funkcje specjalne dla aplikacji Kodowanie jednostek.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Kodowanie jednostek nie jest udostępniana partnerom biznesowym.

Czy ten artykuł był pomocny?