Kodowanie krajów

Aplikacja Kodowanie krajów pozwala na przeglądanie oraz tworzenie dla krajów unikalnych kodów używanych w obrębie systemu, a także przypisywanie ich do grup kodów, definiowanych w aplikacji Rodzaje kodowania.

Aplikacja umożliwia na przykład nadanie krajom kodów według normy 3166-1 (kod alfa-2, alfs-3 lub numeryczny) i używania ich w zależności od tego, który jest wymagany na danym dokumencie.

Aplikacja Kodowanie krajów

Aplikacja składa się z nagłówka oraz obszaru roboczego.

Nagłówek

Pola znajdujące się w nagłówku pozwalają na wyszukiwanie kodów krajów w obrębie określonego rodzaju kodowania oraz filtrowanie wyników wyszukiwania za pomocą dostępnych pól:

  • Rodzaj kodowania (pole obowiązkowe) – aby wyszukać kodowania dla krajów, należy wybrać rodzaj kodowania, w obrębie którego ma nastąpić wyszukiwanie. Wartość dla tego pola można wybrać z listy dostępnej pod przyciskiem [Pomoc uzupełniania wartości]. Wartości dla tego pola definiowane są w aplikacji Rodzaje kodowania.
  • Kraj – w polu należy wskazać kraj, według którego ma nastąpić wyszukiwanie. Wartości dla tego pola pobierane są z aplikacji Kraje i są dostępne pod przyciskiem [Pomoc uzupełniania wartości].
  • Oznaczenie – dla zawężenia wyników wyszukiwania możliwe jest wprowadzenie oznaczenia dla kraju. Oznaczenia dla krajów definiowane są w aplikacji Kraje.

Obszar roboczy

Obszar roboczy składa się z listy zdefiniowanych kodów krajów, w obrębie której można przeglądać i tworzyć kodowania oraz przypisać je do grupy kodów.

W celu dodania nowego kodowania należy w pierwszej kolejności określić w nagłówku rodzaj kodowania, w obrębie którego będzie ono dostępne.

Uwaga
Możliwe jest definiowanie kodów tylko dla istniejących krajów. Aby wprowadzić kod dla nowego kraju, należy najpierw utworzyć go w aplikacji Kraje.

W obszarze roboczym dostępne są kolumny:

  • Kraj – w polu wyświetlany jest identyfikator kraju oraz jego oznaczenie, definiowane w aplikacji Kraje. Pole to nie podlega edycji.
  • Kodowanie kraju (pole obowiązkowe) – w polu należy wprowadzić unikalny kod dla kraju, który będzie używany w obrębie zdefiniowanego w nagłówku rodzaju kodowania. Wprowadzony kod może zawierać cyfry, litery oraz ich kombinację i nie może przekraczać pięciu znaków.
  • Oznaczenie (pole obowiązkowe) – oznaczenie dla tego pola zostanie domyślnie pobrane z aplikacji Kraje. Pole jest dostępne do edycji, a zmiana ustawień nie wpływa na dane wprowadzone w aplikacji Kraje.

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Kodowanie krajów istotna jest następująca jednostka biznesowa: com.cisag.app.general.obj.Country należąca do grupy jednostek biznesowych: com.cisag.app.general.MasterData.

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być nadawane zarówno za pomocą ról uprawnień, jak i poprzez przyporządkowanie do organizacji. Reguły zarządzania uprawnieniami opisane są w artykule Uprawnienia.

Specjalne możliwości

Nie istnieją żadne specjalne możliwości dla aplikacji Kodowanie krajów.

Przyporządkowania organizacji

Aplikacja Kodowanie krajów nie jest powiązana ze strukturą organizacyjną.

Funkcje specjalne

Nie istnieją żadne funkcje specjalne dla aplikacji Kodowanie krajów.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Kodowanie krajów nie jest udostępniana partnerom biznesowym.

Czy ten artykuł był pomocny?