Raport Asortyment

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące aplikacji Raport: Asortyment, w której istnieje możliwość utworzenia raportu list asortymentu przyporządkowanych do wykazu asortymentu wraz z zawartymi w nich definicjami asortymentu. Dokument zawiera również informacje o dostępnych w aplikacji parametrach, za pomocą których ustalane jest, co będzie znajdowało się w drukowanym dokumencie raportu oraz informacje o wynikach drukowania.

Opis aplikacji

W aplikacji Raport: Asortyment obszar roboczy aplikacji dzieli się na dwie sekcje, pierwsza to Parametry, druga to Ustawienia. Możliwe ustawienia wydruku w tej aplikacji odpowiadają możliwościom ustawień w oknie dialogowym dla wydruku.

Aplikacja Raport: Asortyment

Sekcja Parametry

Parametry dostępne w sekcji Parametry określają kryteria wyszukiwania raportu i tym samym wynik raportu. Parametry służą do wyboru rekordów danych.

Dostępne parametry w sekcji Parametry:

  • Tytuł raportu – unikalna nazwa raportu
  • Wykaz – wykazu asortymentu, dla którego przypisane listy asortymentu i oznaczenie zostaną zawarte w raporcie.

Generowanie raportu asortymentu

W celu wygenerowania raportu asortymentu należy:
1. Podać tytuł raportu oraz wybrać wykaz w sekcji Parametry
2. Dokonać ustawień dla wydruku w sekcji Ustawienia
3. Wybrać przycisk [Eksportuj dokument raportu w tle] na standardowym pasku symboli.
Zostanie otwarte okno dialogowe ustawień przetwarzania, w którym należy wybrać kolejkę przetwarzania
4. Wybrać przycisk [Drukuj]

Dokument raportu

Dokument raportu jest to wydruk raportu na drukarce lub wygenerowany plik. Dokumenty można zarchiwizować, przesłać faksem lub mailem do partnera. Dokument raportu zawiera listy asortymentu przypisane do wykazu asortymentu.

Dokument raportu obejmuje następujące obszary:

  • Wykaz asortymentu
  • Lista asortymentu
  • Poziom odniesienia – artykuł lub klasyfikacja asortymentu
  • Artykuł/Klasyfikacja asortymentu – identyfikator artykułu lub klasyfikacji asortymentu
  • Włączenie/Wyłącznie – włączenie lub wyłączenie artykułu z danego okresu obowiązywania listy asortymentu
  • Okres obowiązywania – okres obowiązywania definicji asortymentu

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być nadawane zarówno za pomocą ról uprawnień, jak i poprzez przyporządkowanie do organizacji.

Przyporządkowania organizacji

Użytkownik ma dostęp do aplikacji Raport: Asortyment, jeżeli we właściwych dla tego użytkownika danych konfiguracyjnych partnera przyporządkowano organizację powiązaną ze strukturą organizacyjną Sprzedaż.

Raport

Dla aplikacji Raport: Asortyment istotny jest następujący raport:

Wykaz asortymentu
com.cisag.app.sales.rpt.AssortmentListing

Czy ten artykuł był pomocny?