Rodzaje kalendarza firmowego

Aplikacje Rodzaje dni kalendarza firmowego, Rodzaje kalendarza firmowego oraz Kalendarz firmowy umożliwiają całościowe zarządzanie przedsiębiorstwem w kontekście założonych planów i procesu produkcyjnego.

W systemie możliwe jest określenie rodzaju kalendarza firmowego dla wybranej organizacji. W tym celu należy go wskazać z poziomu aplikacji Konfiguracja -> Funkcje -> Podstawowe -> Ogólne -> Rodzaj kalendarza firmowego.

Uwaga
W środowisku wielofirmowym możliwe jest ustawienie dedykowanych kalendarzy dla wybranej organizacji.

Aplikacja Rodzaje kalendarza firmowego umożliwia stworzenie nowego lub wyszukanie istniejącego rodzaju kalendarza, na podstawie którego możliwe jest utworzenie nowego wpisu.

Aplikacja Rodzaje kalendarza firmowego

Aplikacja składa się z nagłówka, zawierającego standardowy pasek przycisków, oraz obszaru roboczego.

Nagłówek

Nagłówek aplikacji umożliwia dodanie identyfikacji nowego rodzaju kalendarza za pomocą pól:

  • Rodzaj kalendarza firmowego (pole obowiązkowe) – identyfikator rodzaju kalendarza. Może się składać maksymalnie z 10 znaków: cyfr, liter lub ich kombinacji.
  • Oznaczenie (pole obowiązkowe) – dodatkowy opis rodzaju kalendarza

Obszar roboczy

W obszarze roboczym aplikacji dostępna jest sekcja Stosowane rodzaje dni, umożliwiająca wprowadzenie powiązania pomiędzy poszczególnymi dniami tygodnia, a rodzajami dni zdefiniowanymi w aplikacji Rodzaje dni kalendarza firmowego. Przyporządkowanie jest obowiązkowe dla wszystkich dni tygodnia.

Przykład
Dla dni od poniedziałku do piątku można przyporządkować rodzaj dnia Dzień roboczy, a dla soboty i niedzieli – rodzaj Weekend.

Konfiguracja

Dla aplikacji Rodzaje kalendarza firmowego nie są wymagane dodatkowe ustawienia w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Rodzaje kalendarza firmowego istotna jest następująca jednostka biznesowa: com.cisag.app.general.calendar.obj.CalendarType. Pozwala ona między innymi na:

  • nadawanie uprawnień
  • eksport i import danych

Jednostka należy do grupy jednostek biznesowych: com.cisag.app.general.MasterData.

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być nadawane zarówno za pomocą ról uprawnień, jak i poprzez przyporządkowanie do organizacji.

Reguły zarządzania uprawnieniami opisane są w dokumentacji technicznej Uprawnienia.

Przyporządkowanie organizacji

Aplikacja Rodzaje kalendarza firmowego nie jest powiązana ze strukturą organizacyjną.

Funkcje specjalne

Nie istnieją żadne funkcje specjalne dla aplikacji Rodzaje kalendarza firmowego.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Rodzaje kalendarza firmowego nie jest udostępniana partnerom biznesowym.

Czy ten artykuł był pomocny?