Sposoby komunikacji

Opis zagadnienia

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące aplikacji Sposoby komunikacji, która umożliwia zdefiniowanie różnych form komunikacji i korespondencji z partnerem.

Sposoby komunikacji są przypisane partnerowi w ramach danych kontaktowych.

Uwaga
Dla aplikacji Sposoby komunikacji nie są wymagane żadne ustawienia w aplikacji Konfiguracja.

Opis aplikacji

Z pomocą aplikacji Sposoby komunikacji można wprowadzać nowe sposoby komunikacji w ramach określonego medium. Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Aplikacja Sposoby komunikacji

 

Nagłówek

W panelu można wprowadzić kryteria wyszukiwania i dzięki temu znaleźć odpowiedni sposób komunikacji za pomocą przycisku [Odśwież]. Wyniki wyszukiwania dostępne są w obszarze roboczym.

Istnieje możliwość wyszukiwania wg poniższych kryteriów:

 • Sposób komunikacjiunikalny identyfikator
 • Opis – dodatkowy opis sposobu komunikacji
 • Mediumpredefiniowania lista z dostępnymi rodzajami komunikacji:
  • E-mail
  • Telefaks
  • Telefon
  • Teleks
  • URL
  • VoIP
 • Preferowane medium – filtrowanie wg opcji preferowanego medium. Do wyboru są opcje:
  • Tak
  • Nie
  • Ignoruj
 • Znacznik usuwania umożliwia oznaczenie zaznaczonych wpisów do usunięcia (opcja: Ze znacznikiem usuwania), aktualnie używanych (opcja: Bez znacznika usuwania) lub wszystkich (opcja: wszystkie)

Obszar roboczy

W obszarze roboczym można wprowadzić nowe sposoby komunikacji lub edytować już istniejące.

Dostępne kolumny:

 • Sposób komunikacji – identyfikator danego sposobu komunikacji. Pole dostępne jest do edycji dla nowotworzonych/zduplikowanych wierszy. Nie ma możliwości edycji wpisów już istniejących.
 • Opis – dodatkowy opis sposobu komunikacji w ramach danego medium
 • Medium – predefiniowania lista z dostępnymi rodzajami komunikacji:
  • E-mail
  • Telefaks
  • Telefon
  • Teleks
  • URL
  • VoIP
 • Preferowane mediumokreśla czy wybrane medium jest domyślnym. Tylko jedno medium może zostać oznaczone jako preferowane w ramach tego samego rodzaju. Medium Telefon/E-mail oznaczone jako domyślne jest ustawiane jako kontakt w aplikacji Partnerzy -> widok Podstawowe -> sekcja Osoby kontaktowe.
 • Priorytet – pole pozwala na określenie priorytetu dla poszczególnych sposobów komunikacji. Określenie priorytetu w przedziale od 1 do 6 ma wpływ na aplikację Partnerzy -> widok Podstawowe -> sekcja Dane kontaktowe. Pola są odwzorowane zgodnie z nadanym priorytetem.

Uprawnienia

Uprawnienia można nadawać za pomocą ról autoryzacji, a także poprzez przypisanie organizacji.

Czy ten artykuł był pomocny?