Instrukcje: widok Dostawcy

Niniejszy dokument opisuje sposoby postępowania dotyczące obsługi widoku Dostawcy w aplikacji Artykuły. Sposoby postępowania zawierają kroki instruktażowe dotyczące np. tworzenia lub edycji danych artykułu. W dokumencie opisane są tylko te, dotyczące widoku Dostawcy. Inne sposoby postępowania, jak np. tworzenie nowego artykułu przez duplikacje są opisane w dokumencie Instrukcje: Artykuły. Szczegółowy opis pól dostępnych w aplikacji Artykuły w widoku Dostawcy jest opisany w dokumencie Artykuły: widok Dostawcy

Dodawanie danych artykułu w widoku Dostawcy

Warunki wstępne

Dane w widoku Dostawcy można wprowadzić tylko wtedy, jeżeli artykuł posiada już dane zakupowe dla wybranej organizacji.

W środowisku wielofirmowym lub w środowisku jednofirmowym z aktywnymi uprawnieniami do treści, wybrana organizacja musi być organizacją zakupową.

W przypadku wariantu artykułu powiązany artykuł referencyjny musi posiadać dane w widoku Dostawcy, w środowisku wielofirmowym organizacje muszą być zgodne.

Instrukcja

 1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Artykuły w widoku Dostawcy.
Aplikacja Artykuły widok Dostawcy
 1. Następnie należy wybrać przycisk [Dodaj] na standardowym pasku przycisków.
 2. W polu Dostawca, użytkownik wprowadza dostawcę, dla którego zostaną wprowadzone dane artykułu.
Wskazówka
Nowy artykuł oraz jego podstawowe dane są wprowadzane w widoku Podstawowe.
 1. W razie potrzeby można wypełnić pozostałe dane dla dostawcy.
 2. Na zakończenie należy wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.

Usuwanie danych artykułu

Warunki wstępne

Dane artykułu odnoszące się do dostawców nie są usuwane bezpośrednio i muszą one zostać najpierw oznaczone znacznikiem usuwania. Tylko te wersje danych, których cały okres obowiązywania zawiera się w przyszłości, ponieważ nie zostały one jeszcze wykorzystane.

Wstawianie znacznika usuwania danych artykułu

Warunki wstępne

Dane artykułu dotyczące dostawców nie posiadają znacznika usuwania.

Instrukcja

 1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Artykuły w widoku Dostawca. 
 2. Następnie należy otworzyć artykuł, dla którego danych zostanie wstawiony znacznik usuwania
 3. Użytkownik wybiera organizację w środowisku wielofirmowym, dla której zostanie wykonane to działanie
 4. Na zakończenie należy wybrać przycisk [Wstaw znacznik usuwania] na standardowym pasku przycisków.

Usuwanie znacznika usuwania danych artykułu

Warunki wstępne

Dane artykułu w widoku Dostawcy posiadają znacznik usuwania.

Instrukcja

 1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Artykuły w widoku Dostawca.
 2. Następnie należy otworzyć artykuł, dla którego zostanie usunięty znacznik usuwania
 3. Użytkownik wybiera organizację w Środowisku wielofirmowym, dla której zostanie wykonane to działanie
 4. Na zakończenie należy wybrać przycisk [Usuń znacznik usuwania] na standardowym pasku przycisków. Znacznik usuwania został usunięty.
Wskazówka
W środowisku wielofirmowym obowiązują następujące zasady: nawet jeśli wybrana organizacja jest organizacją Mandanta, znacznik usuwania jest usuwany tylko dla wybranej organizacji.

Usuwanie wersji danych artykułu

 Warunki wstępne

Istnieje wersja danych artykułu w widoku Dostawcy, która będzie ważna tylko w przyszłości.

Instrukcja

  1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Artykuły w widoku Dostawca.
  2. Następnie należy otworzyć artykuł, dla którego wersja danych ma zostać usunięta.
  3. W środowisku wielofirmowym użytkownik wybiera organizację organizację, dla której zostanie wykonane działanie.
  4. W polu Obowiązuje od należy użyć przycisków [Dalej] i [Wstecz], aby przejść do przyszłej wersji danych, która zostanie usunięta.
  5. Naciśnij przycisk [Usuń] na standardowym pasku przycisków.

Czy ten artykuł był pomocny?