Zmiany wprowadzone w Comarch Magazynier 2022.0

Najnowsza wersja aplikacji Comarch Magazynier 2022.0 wydana została ze zmianami umożliwiającymi współpracę aplikacji z bazą danych PostgreSQL oraz MSSQL. Wszystkie dotychczasowe funkcjonalności zostały zachowane. Dodatkowo w tej wersji zostały wprowadzone również zmiany dotyczące:

  • Wyglądu samego logo oraz wyglądu nazwy aplikacji.
  • Prezentowania częściowej realizacji dyspozycji. Jeśli na dokumencie ZWM/AWD, wybrane pozycje zostaną zrealizowane częściowo w systemie Comarch ERP XL – nie będą one widoczne na dyspozycji w aplikacji Comarch Magazynier.
  • Prezentowania procentowej realizacji dyspozycji w aplikacji Comarch Magazynier, gdzie nie będą uwzględniane pozycje realizowane po stronie systemu Comarch ERP XL.
  • Aplikacji konfiguracyjnej, w której dodany został parametr Dogenerowanie dokumentów na niezrealizowane pozycje. Zaznaczenie parametru skutkuje wyświetlaniem pytania o stworzenie dokumentu na niezrealizowane pozycje. W przeciwnym razie nie będzie możliwości dogenerowania dokumentu.

Comarch Magazynier 2022.0 współpracuje z:

  • Comarch ERP XL 2021.1.0
  • Comarch ERP XL 2022.0.0

W celu zaktualizowania aplikacji do wersji Comarch Magazynier 2022.0 wymagany jest Comarch ERP AutoUpdate co najmniej w wersji 2022.0.4744.1.

 

 

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright © 2022 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czy ten artykuł był pomocny?