Karta kontrahenta

Na karcie kontrahenta zaprezentowane zostały informacje dotyczące wybranego kontrahenta.

 • Akronim (Kod) i nazwa kontrahenta
 • Numer NIP kontrahenta
 • Adres główny kontrahenta
 • Domyślna osoba kontaktowa po stronie kontrahenta
 • Informacja czy istnieją działania na bieżący dzień
 • Nr ostatnio wystawionego dokumentu dla kontrahenta
 • Nr ostatnio wystawionego KP/KW dla kontrahenta
 • Płatności przeterminowane/ wszystkie płatności
 • Udostępniona dla kontrahenta grupa towarów
 • Domyślna forma płatności dla kontrahenta
 • Kontrahent główny
 • Informacja, czy istnieją obowiązujące promocje dla kontrahenta
 • Limit kredytowy
 • Oznaczenie kontrahenta jako „Ulubiony”
 • Wyświetlenie adresu na mapie
 • Wyświetlenie listy osób kontaktowych
 • Lista zaplanowanych działań
 • Planowanie działania
 • Informacje dodatkowe
Karta kontrahenta

  Dodanie dokumentu KW

Wyświetlenie adresu na mapie

Wyświetlenie trasy na mapie

Każda sekcja, która posiada przycisk  umożliwia wywołanie powiązanych z kontrahentem:

 • Działań
 • Dokumentów
 • Wpłat/Wypłat
 • Płatności
 • Promocji

Po naciśnięciu przycisku , w przypadku podglądu karty kontrahenta dodanego w aplikacji (kontrahent nie został zsynchronizowany do systemu ERP) zostanie wyświetlone menu z dostępnymi opcjami: Dodaj adres, Dodaj osobę, Edytuj kontrahenta, Usuń kontrahenta, Raporty

W przypadku, gdy dla nowododanego kontrahenta zostały zaplanowane działania, wystawione dokumenty bądź płatności po naciśnięciu przycisku: [Usuń kontrahenta] pojawi się informacja o braku możliwości usunięcia kontrahenta.

Lista adresów Kontrahenta

Naciśnięcie przycisku na Liście kontrahentów, w sekcji: Adres spowoduje przejście do okna, w którym zostały zaprezentowane wszystkie adresy Kontrahenta

Okno: Adresy

   Szczegóły danego adresu

Po wejściu w szczegóły danego adresu zostaną zaprezentowane informacje widoczne na rysunku poniżej (o ile te dane zostały wprowadzone).

Okno: Adresy, rozwinięta grupa dla adresu

 Ukrycie szczegółów danego adresu

 Przeniesienie do okna umożliwiającego wykonanie połączenia na dany nr telefonu

 Przeniesienie do okna umożliwiającego wysłanie wiadomości SMS na dany nr telefonu

W kolejnych wierszach sekcji Handlowe zostały zaprezentowane następujące informacje:

 • Działania – informacja, czy w danym dniu istnieje zdefiniowane działanie (Spotkanie bądź Kontakt) dla Przedstawiciela dotyczące podniesionego kontrahenta
 • Ostatni dokument – numer dokumentu ZS/PA/WZ/FS/FPF, który został wystawiony jako ostatni:
 • Po naciśnięciu przycisku  istnieje możliwość wystawienia dokumentu ZS/PA/WZ/FS/RLS
 • Po naciśnięciu przycisku następuje przejście do listy ZS/PA/WZ/FS/RLSwystawionych dla danego Kontrahenta
 • Ostatnia wpłata/wypłata – ostatni dokument KP/KW zarejestrowany dla kontrahenta
 • Płatności – saldo płatności kontrahenta, kolorem czerwonym zostały oznaczone płatności przeterminowane
 • Limit kredytowy – wartość limitu kredytowego przyznanego dla kontrahenta
 • Promocje – lista promocji obowiązujących dla danego kontrahenta

Jeżeli kontrahent podlega promocjom wówczas w sekcji zostanie wyświetlona informacja: „Istnieją obowiązujące promocje”, w przeciwnym razie: „Brak obowiązujących promocji”.

 • Towary – funkcjonalność niedostępna przy współpracy z Comarch ERP Altum
 • Waluta - funkcjonalność niedostępna przy współpracy z Comarch ERP Altum
 • Domyślna forma płatności – domyślna forma płatności dla danego kontrahenta, pobrana z systemu ERP
 • Cena początkowa - domyślna cena sprzedaży dla danego kontrahenta, pobrana z systemu ERP
 • Sposób dostawy - domyślny sposób dostawy określony dla danego kontrahenta, pobrany z systemu ERP.
 • Kontrahent główny – kontrahent główny zdefiniowany dla danego kontrahenta
 • Płatnik – płatnik zdefiniowany dla danego kontrahenta
 • Opis - opis zdefiniowany dla danego kontrahenta, pobrany z systemu ERP
 • Informacje dodatkowe – atrybuty zdefiniowane dla danego kontrahenta, pobrane z systemu ERP

Czy ten artykuł był pomocny?