Lista Płatności

Okno prezentowane jest po wybraniu przycisku  grupie Handlowe w wierszu Płatności.

Z poziomu okna: Płatności istnieje możliwość przeglądania nierozliczonych płatności oraz ich rozliczania. Na samej górze zaprezentowane zostało saldo płatności dla kontrahenta. Kwota czerwona to wartość płatności przeterminowanych, z kolei kwota biała to saldo wszystkich płatności kontrahenta.

Płatności danego kontrahenta

Na Liście Płatności zaprezentowane zostały następujące informacje przedstawione  na rysunku poniżej. Zawierają one dane o dokumentach, które posiadają nieuregulowane jeszcze płatności.

Jeżeli płatność jest przeterminowana, wówczas jej kwota oraz termin wyróżnione są na liście kolorem czerwonym. Dodatkowo dla takich płatności w miejscu, gdzie znajduje się kwota zaległości, w nawiasie, wyświetlana jest liczba dni, o jaką jest ona przeterminowana.

Okno: Lista Płatności

Aby rozliczyć dany dokument należy nacisnąć na przycisk  , który znajduje się z prawej strony każdego wiersza, a następnie nacisnąć przycisk [Rozlicz].

Płatności, które zostały wystawione w kontekście innych firm są widoczne w Mobile Sprzedaż (po ustawieniu widoczności), ale są niedostępne do edycji, rozliczenia, przy takich płatnościach nie znajduje się przycisk do zaznaczenia i rozliczenia płatności.

Czy ten artykuł był pomocny?