Zakładka: Dokumenty

Okno prezentowane jest po wybraniu  w grupie Handlowe w wierszu Ostatni dokument. Na poniższym zrzucie ekranu zostały zaprezentowane dostępne na liście informacje.

Dokumenty powiązane z kontrahentem

Znaczenie symboli na liście dokumentów:

– dokument pobrany z centrali ERP.

 – zatwierdzony dokument wystawiony w Comarch Mobile Sprzedaż.

 – niezatwierdzony dokument wystawiony w Comarch Mobile Sprzedaż.

Po naciśnięciu przycisku  zostanie wyświetlone menu z dostępnymi opcjami. Dostępność opcji zależy od statusu dokumentu:

Dokument zatwierdzony, ale niewysłany do systemu ERP – dostępne opcje:

– edycja dokumentu, otwarcie okna umożliwiającego odtwierdzenie dokumentu.

– podgląd dokumentu, otwarcie okna dokumentu na pierwszej zakładce.

 – wysłanie dokumentu, otwarcie okna: Wybierz sposób wysłania.

Dokument zatwierdzony, wysłany do systemu ERP – dostępne opcje:

– podgląd dokumentu, otwarcie okna dokumentu na pierwszej zakładce.

– wysłanie dokumentu, otwarcie okna: Wybierz sposób wysłania.

Dokument niezatwierdzony – dostępne opcje:

– edycja dokumentu, otwarcie okna umożliwiającego potwierdzenie.

– podgląd dokumentu, otwarcie okna dokumentu na pierwszej zakładce.

 – usunięcie dokumentu będącego w buforze.

W przypadku, gdy dokument wystawiony w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż został wcześniej zatwierdzony, wówczas z poziomu edycji istnieje możliwość cofnięcia go do bufora. Dokument można cofnąć do bufora pod warunkiem, że nie został wysłany do systemu ERP. Tylko dokumenty znajdujące się w buforze można modyfikować.

Czy ten artykuł był pomocny?