Zakładka: Działania

Okno prezentowane jest po wybraniu przycisku: w grupie Działania w wierszu Działania.

Na zakładce dotyczącej Działań wyświetlane są działania zarejestrowane dla danego kontrahenta. Okno składa się z trzech zakładek:

  • Zaplanowane
  • Przeterminowane
  • Zakończone

Rejestrowanie działań z poziomu karty kontrahenta.

Po naciśnięciu przycisku:  w grupie Handlowe w wierszu Działania, zostanie otwarte okno z możliwymi działaniami, które można zarejestrować na danego kontrahenta. Po wyborze rodzaju działania otworzy się okno ze szczegółami rejestrowanego działania.

Rejestrowanie działania

Po wprowadzeniu szczegółów działania i wybraniu opcji Zapisz, okno ze szczegółami zostanie zamknięte a działanie zostanie dodane do zakładki Koszyk.

Rejestrowanie działania, Dodaj następną

 – Zapis działania;

 – Planowania działania;

Po naciśnięciu na przycisku zostanie wyświetlone menu z opcjami zaprezentowanymi na rysunku poniżej.

Rejestrowanie działania, zakładka Koszyk

 – Edycja planowanego działania

 – Usunięcie planowanego działania

Na zakładce: Dzień można zobaczyć zaplanowane działania dla wybranego dnia.

Z poziomu obu zakładek, po naciśnięciu przycisku Zaplanuj , będzie można do Koszyka dodać kolejne działanie tego samego typu na tego samego kontrahenta. Otworzy się okno ze szczegółami, a termin automatycznie ustawi się na pierwszy wolny dla Przedstawiciela Handlowego, zgodnie z jego terminarzem.

Uwaga
Dla działania typu Kontakt ustawi się aktualna godzina ze względu na charakter tego rodzaju działania.
Rejestrowanie działania, zakładka Dzień

Jeżeli rejestrowanie działania nie zostanie zakończone i użytkownik wybierze przycisk [Powrót] zostanie wyświetlone menu z opcjami zaprezentowanymi na poniższym zrzucie ekranu.

Menu po wybraniu opcji: Cofnij podczas rejestrowania działania

Z poziomu zakładki: Zaplanowane oraz Przeterminowane istnieje możliwość wykonania operacji zaprezentowanych na rysunku poniżej.

Działania zaplanowane, dostępne opcje

 – Ustawienia czasu oraz dni roboczych użytkownika

Jeżeli w aplikacji została zablokowana opcja usuwania zaplanowanych działań, wówczas niedostępna będzie operacja „Usuń”. Funkcjonalność dotyczy działań: Spotkanie i Zadanie.

Czy ten artykuł był pomocny?