Limit kredytowy

W aplikacji Mobile Sprzedaż istnieje możliwość ukrycia kwoty przyznanego i wykorzystanego limitu kredytowego kontrahenta. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Kontrola limitu kredytowego.

Na karcie kontrahenta prezentowane są dane dotyczą zdefiniowanych w systemie ERP limitów kredytowych.
W systemie Comarch ERP Altum istnieje możliwość ustalenia limitu kredytowego:

  • Nieograniczonego (kwotowo ani czasowo; w tym przypadku informacja na temat listy limitów kredytowych nie jest pobierana do aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż),
  • Z karty innego kontrahenta (w tym przypadku informacja na temat listy limitów kredytowych jest pobierana do aplikacji z ustawień innego kontrahenta)
  • Ograniczonego czasowo z konkretną datą zakończenia obowiązywania limitu, natomiast nieograniczonego kwotowo,
  • Ograniczonego czasowo oraz kwotowo (Należy pamiętać aby strefa czasowa na urządzeniu mobilnym była zgodna ze strefa czasową na serwerze.)
Dla danego kontrahenta można zdefiniować obecnie kilka limitów kredytowych. Każdy limit jest rejestrowany dla określonego okresu, w którym ma obowiązywać, a poszczególne okresy dodanych limitów nie mogą się pokrywać. Jeśli limit kredytowy został zdefiniowany w walucie obcej wówczas na karcie kontrahenta będzie się on wyświetlał również w walucie obcej.

Karta kontrahenta wraz limitem kredytowym wyświetlanym w walucie obcej

Jeżeli kwota „Pozostała do wykorzystania” jest ujemna (czyli, kontrahent przekroczył kwotę limitu), wtedy zgodnie ze standardem aplikacji prezentowana jest w kolorze czerwonym.

Ujemna kwota limitu: „Pozostała do wykorzystania” na karcie kontrahenta

Jeśli dla kontrahenta nie został przyznany żaden limit kredytowy (oraz nie ma zaznaczonego nieograniczonego limitu kredytowego), wówczas na karcie kontrahenta będzie wyświetlana informacja „Brak bieżącego limitu kredytowego” jak na rysunku poniżej:

Karta kontrahenta- brak bieżącego limitu

Jeśli kontrahent posiada nieograniczony limit kredytowy, wówczas na karcie kontrahenta będzie wyświetlana informacja „Nieograniczony” jak na rysunku poniżej:

Karta kontrahenta – limit nieograniczony

Jeśli kontrahent posiada zdefiniowany i obowiązujący limit kredytowy, to po przejściu w szczegóły limitów kredytowych będą wyświetlane informacje o kwotach:

  • Limitu kredytowego
  • Wykorzystanych,
  • Pozostałych do wykorzystania
Poniżej zostało zaprezentowane okno, w którym wyświetlane są informacje na temat limitów kredytowych danego kontrahenta.

Ustawienia limitu kredytowego danego kontrahenta

Na rysunku poniżej zostało zaprezentowane okno, w którym ukrywana jest informacja nt. limitów kredytowych.

Ukrywanie informacji dotyczących kwot limitu na karcie szczegóły limitu kredytowego kontrahenta

Po naciśnięciu na przycisk   zostanie wyświetlone okno w którym zaprezentowane są wszystkie limity kredytowe określone dla danego kontrahenta.

Zdefiniowane przyszłe limity kredytowe kontrahenta

Do wyliczenia salda porównywanego z limitem uwzględniane są zobowiązania wobec kontrahenta oraz nierozliczone wpłaty. W przypadku, gdy saldo należności od kontrahenta przekroczy ustalony limit, wówczas przy próbie zarejestrowania transakcji sprzedaży (potwierdzenia dokumentu sprzedaży) aplikacja zareaguje stosownie do uprawnień użytkownika, a ściślej do ustawień w definicji dokumentu: uniemożliwi zarejestrowanie transakcji lub wyświetli ostrzeżenie.

Zablokowanie zatwierdzenia zamówienia na skutek przekroczenia limitu

 

Czy ten artykuł był pomocny?