Kontrahent wewnętrzny

Dla potrzeb usprawnienia procesów logistycznych pomiędzy firmami w systemie Comarch ERP Altum, umożliwiono stworzenie powiązań pomiędzy centrum typu Firma, a kartą danego kontrahenta – stworzenie kontrahenta wewnętrznego. Taki kontrahent reprezentuje inną firmę, wchodzącą w skład tej samej spółki, w przypadku transakcji pomiędzy takimi firmami, zamówienia, rozliczenia itd. są wystawiane właśnie na takiego kontrahenta wewnętrznego. Karta, takiego kontrahenta jest pobierana do Comarch Mobile analogicznie, jak pozostałych kontrahentów, wg tych samych zasad (dostępności, widoczności), różni się natomiast w stosunku do innych kontrahentów, tylko brakiem możliwości edycji.

Czy ten artykuł był pomocny?