Opcja: Serwis

W aplikacji Comarch Mobile istnieje opcja serwis. Przy jej pomocy możemy praktycznie bez żadnego udziału przedstawiciela handlowego zdiagnozować, co dzieje się na mobilnej bazie danych, przesłać backup i logi z urządzenia na serwer.

Po naciśnięciu na przycisk [Rozpocznij serwis], dostępny w Menu głównym/ Stan/ Administracja pojawi się okno w którym należy ustalić dowolne hasło, niezbędne do połączenia się z telefonem.

Administracja, opcja: Rozpocznij serwis
Opcja: Rozpocznij serwis, określanie hasła do połączenia

Następnym krokiem będzie połączenie się z serwerem oraz z urządzeniem.

Aby była taka możliwość, należy uruchomić plik [startservice] dostępny (domyślnie) w katalogu C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji.

Katalog serwera synchronizacji: startservice

Po uruchomieniu [startservice] zostanie wyświetlone okno wiersza poleceń.

Okno Serwisu

Po wpisaniu komendy: <help> zostanie wyświetlone okno z opcjami dostępnymi w aplikacji.

Okno Serwisu po wpisaniu komendy:

Dostępne opcje, to:

 • Połączenie do serwera na którym został zainstalowany Serwer synchronizacji.

Aby połączyć się do serwera należy wpisać adres IP komputera z którym chcemy się połączyć oraz port po którym ma przebiegać połączenie
> connect 10.132.13.215 5030
> 10.132.13.215

 • Połączenie się do bazy danego użytkownika.

Aby połączyć się do bazy danego użytkownika należy wpisać nazwę użytkownika i hasło ustalone wcześniej przez użytkownika na urządzeniu.
> 10.132.13.215 > connect mo ba a
> 10.132.13.215 > mo ba >

 • Pobranie nazw dostępnych użytkowników.

Po wykonaniu polecenia zostanie wyświetlona lista użytkowników oczekujących na połączenie.
> 10.132.13.215 > mo ba > get users
mo ba

 • Pobranie logów z urządzenia.

Po wykonaniu polecenia logi zostaną wyświetlone w oknie oraz przesłane na serwer do katalogu Logs: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Logs.

Okno Serwisu, pobranie logów z urządzenia
 • Wykonanie backupu i pobranie bazy z urządzenia na serwer.

Podczas wykonywania backupu bazy na ekranie pojawi się aktualny progres wykonania backupu bazy. Po wykonaniu backupu, baza zostanie przesłana na serwer do katalogu [Databases] C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Databases. Nazwa bazy będzie poprzedzona sufixem z akronimem operatora, w kolejnej części będzie znajdowała się data i godzina pobrania backupu.

Okno Serwisu, pobranie bazy mobilnej
 • Wykonanie zapytania bądź polecenia na bazie danych użytkownika.
Przyklad
Zmiana wartości w tabeli Units oraz wyświetlenie jej zawartości.
 • Pobieranie informacji o parametrach urządzenia (telefonu, tabletu). Wyświetlone zostaną informacje, jak na poniższym zdjęciu.
Okno Serwisu, pobranie danych o parametrach urządzenia
 • Przechwytywanie ekranu z urządzenia – możliwość podglądu urządzenia wraz określeniem parametrów połączenia: rozdzielczości i jakości obrazu (0-100). Opcja dostępna jest tylko dla urządzeń z androidem w wersji 5 i wyższym. W momencie przechwycenia obrazu, na urządzeniu pojawia się komunikat ze zgodą na jego udostępnienie. Po wyrażeniu zgody ekran zostaje udostępniony.
Okno Serwisu, przechwycony ekran urządzenia mobilnego
Okno urządzenia, komunikat ze zgodą na przechwycenie ekranu
 • Możliwość zmiany jakości obrazu w trakcie podglądu ekranu urządzenia.
Okno Serwisu, zmiana jakości obrazu
 • Zakończenie przechwytywania ekranu urządzenia.

> 10.132.13.215 > mo ba > capture stop

 • Rozłączenie się z urządzeniem. Podczas rozłączania się możemy wybrać jeden z dwóch możliwych rezultatów: sukces, bądź koniec.

Rezultat sukces powinien zostać wybrany wówczas, gdy prace serwisowe zostały zakończone pomyślnie.

> 10.132.13.215 > mo ba > disconnect success
> 10.132.13.215 >

W przypadku wybrania rozłączenia się z rezultatem success na urządzeniu zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat informujący o tym, iż prace zakończyły się pomyślnie. Dodatkowo można użytkownikowi wysłać krótką wiadomość.

Rozłączenie się z rezultatem sukces

Rezultat end powinien zostać wybrany wówczas, gdy prace serwisowe nie zostały jeszcze całkowicie zakończone.

> 10.132.13.215 > mo ba > disconnect end

W przypadku wybrania rozłączenia się z rezultatem end na urządzeniu zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat informujący o tym, iż prace zakończyły się na ten moment. Dodatkowo można użytkownikowi wysłać krótką wiadomość.

 • Rozłączenie się z serwerem Klienta.

> 10.132.13.215 > disconnect
>

Czy ten artykuł był pomocny?