Menu boczne

Poprzez przycisk w górnym lewym rogu można uzyskać dostęp do menu bocznego. Boczne menu pozwala na przełączanie między widokami aplikacji.

Dostępne widoki:

Dodatkowo w górnej części bocznego menu można znaleźć informację o zalogowanym użytkowniku oraz o czasie trwania jego sesji w aplikacji.
Ostatnim przyciskiem jest przycisk Wyloguj, który pozwala na opuszczenie aplikacji i zakończenie sesji.

 

 

 

 

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?