Ustawienia

Widok ustawienia pozwala na podgląd i modyfikację ustawień wskazanych podczas pierwszego uruchomienia oraz modyfikacje innych funkcjonalności.

Widok podzielony jest na obszary:

 • Konfiguracja
  • POS kod – kod stanowiska POS
  • Animacje – pozwala na określenie czy przejścia między ekranami mają być animowane
 • Skórka
  • Motyw – pozwala na zmianę motywu wyglądu aplikacji
 • Dokument
  • Usuwanie przez przeciągnięcie – pozwala zdefiniować czy gest przesunięcia do krawędzi ekranu pozycji na dokumencie ma powodować jej usuniecie z dokumentu.
 • Baza danych
  • Utwórz kopię zapasową bazy danych – pozwala na wykonie kopi bazy danych. Kopia zapisywana jest domyślnie na urządzeniu w katalogu mPOS.
 • DataService
  • Zapisuj plik wymiany – pozwala na określenie czy pliki wymiany danych między aplikacją a systemem ERP mają być zapisywane na urządzeniu. Przydatne podczas weryfikacji potencjalnych nieprawidłowości.
  • Pozostałe opcje pozwalają na określnie hosta i portu usługi wymiany danych DataService.
 • BackOfficeService – opcje pozwalają na określnie hosta i portu usługi wymiany danych BackOfficeService
 • Auto Update
  • AgentCode – kod agenta podrzędnego
  • ProfileCode – kod profilu agenta Auto Update
  • BrokerHost – adres sieciowy Brokera Auto Update
  • BrokerPort – port adresu sieciowego Brokera Auto Update
  • AgentHost – adres sieciowy Agenta nadrzędnego
  • AgentPort – port adresu sieciowego Agenta nadrzędnego

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?