Przesunięcia wewnętrzne

Przesunięcia wewnętrzne

Pod przyciskiem [Przesunięcia wewnętrzne] możliwe jest przesunięcie towaru. Przycisk dostępny jest z poziomu:

 • głównego okna aplikacji -> sekcja Magazyn -> kafel [Przesunięcia wewnętrzne]
Kafel [Przesunięcia wewnętrzne] w głównym oknie mPOS
 • menu bocznego -> kafel [Magazyn] -> kafel [Przesunięcia wewnętrzne]

Kafel [Przesunięcia wewnętrzne]
W celu uproszczenia procesu przesunięć towarów pomiędzy magazynami z danego sklepu na stanowisku POS możliwa jest obsługa przesunięć wewnętrznych (MM-). Proces zakłada, że nie trzeba generować oddzielnie dokumentów wydania i przyjęcia z jednego magazynu na inny, bo odbywa się to automatycznie. Obsługa polega na:

 • dyspozycji przyjęcia – przyjęciu zasobów z innego magazynu
 • wydaniu towaru – tworzeniu dokumentów MM- pomiędzy magazynem centrali a magazynami oddziałowymi

Podczas zatwierdzania nowego przesunięcia wewnętrznego automatycznie generowane są dokumenty MM-.

Po wejściu w przycisk [Przesunięcie wewnętrzne] dostępna jest lista dokumentów MM-, dla których magazynem źródłowym i docelowym są aktualne magazyny mPOS.

W górnym prawym rogu dostępne są Filtry, które można zdefiniować wg:

 • Sortuj po:
  • Status: A-Z
  • Status: Z-A
  • Data wystawienia: Od najnowszych
  • Data wystawienia: Od najstarszych
 • Status dostawy:
  • Wszystko
  • Przyjęte na magazyn docelowy
  • Nieprzyjęte na magazyn docelowy
 • Data (jako zakres dat)
 • Status:
  • Anulowany
  • Zatwierdzony
 • Magazyn źródłowy
 • Magazyn docelowy

W prawym rogu znajduje się również lupa umożliwiająca uruchomić pole filtra tekstowego, które umożliwia wyszukanie dokumentu.

W celu usunięcia filtrowania należy wybrać przycisk [Wyczyść filtry] w prawym górnym rogu. Na dole okna znajduje się przycisk [Pokaż wyniki], który umożliwia zawężenie wyświetlanych magazynów według ustawionych filtrów.

 

Z poziomu listy przesunięć wewnętrznych można:

 • dodać nowy dokument MM- przy pomocy przycisku [Utwórz przesunięcie wewnętrzne]
 • wyświetlić do podglądu dokument MM-
Lista dokumentów przesunięć wewnętrznych

Czy ten artykuł był pomocny?