CRM i Serwis

image_print

CRM

Nowości

 1. Indywidualny opis na wzorcu faktury cyklicznej. Umożliwiono zdefiniowanie indywidualnego opisu dla kontrahenta oraz grupy kontrahentów na wzorcu faktury cyklicznej. Zmiana pozwoli na personalizację opisu na generowanych Fakturach Sprzedaży oraz Fakturach Pro Forma.

  Zmiany na wzorcu faktury cyklicznej
  Na zakładce [Podmioty] dostępnej na wzorcu faktury cyklicznej, na formularzu Faktura cykliczna – Edycja danych o podmiocie/grupie kontrahentów wyświetlanym podczas dodawania/edycji podmiotu lub grupy kontrahentów dodane zostało pole Indywidualny opis na fakturze. Opis może zawierać maksymalnie 1024 znaki.


  Na wzorcu faktury cyklicznej na zakładce [Podmioty] została dodana kolumna Indywidualny opis na fakturze. Widoczne są w niej dane uzupełnione w polu Indywidualny opis na fakturze odpowiednio na formularzu edycji danych o podmiocie lub grupie kontrahentów. Kolumna nie jest domyślnie widoczna. Istnieje możliwość dodania jej do listy korzystając z opcji Wybór Kolumn dostępnej pod prawym przyciskiem myszki.

  Przenoszenie opisu na dokumenty
  Dane uzupełnione w polu Indywidualny opis na fakturze są przenoszone do pola Opis/Atrybuty na dokumenty Faktur Sprzedaży oraz Faktur Pro Forma wygenerowane ze wzorca faktury cyklicznej. Opis dodany w polu Indywidualny opis na fakturze ma wyższy priorytet niż opis znajdujący się na zakładce [Nagłówek faktury] w polu Opis na fakturze.

  Przykład
  Na formularzu faktury cyklicznej przypisanych zostało dwóch kontrahentów: Kontrahent A oraz Kontrahent B. W zakładce [Nagłówek Faktury] zostało uzupełnione pole Opis na fakturze. Dodatkowo dla Kontrahenta A zostały dodane informacje w polu Indywidualny opis na fakturze.
  Na fakturze wygenerowanej dla kontrahenta A w polu Opis/Atrybuty pojawi się opis z pola Indywidualny opis na fakturze, natomiast dla Kontrahenta B przeniesione zostaną dane z pola Opis na fakturze znajdującego się w zakładce [Nagłówek Faktury].

  Opis w kreatorze faktur cyklicznych
  Umożliwiono dodanie indywidualnego opisu dla kontrahenta w kreatorze faktury cyklicznej generowanej z poziomu listy Propozycji faktur cyklicznych. Podgląd karty podmiotu otwiera okno Faktura cykliczna – Edycja danych o podmiocie, do którego dodane zostało pole Indywidualny opis na fakturze.

Serwis

Poprawiono

 1. Kontrahent/Odbiorca na liście urządzeń. Na liście urządzeń uruchamianej z poziomu formularza zlecenia serwisowego, do filtra przenoszony jest Kontrahent i Odbiorca wskazany na zleceniu serwisowym.

Czy ten artykuł był pomocny?